Sa oled siin

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

22. juuli 2021 - 11:53

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks 2020. aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 tegutsevas äriühingus, neist ainuomandis oli 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.

Riigi äriühingutel on vara kokku üle 7,7 miljardi euro ja neis töötab ca 12 100 töötajat. Viie suurima äriühingu varad moodustasid varade kogumahust 82%. Riigi osalusega äriühingute kogukäive pööras möödunud aastal peale kolmeaastast tõusu langusele, käive suurenes ja vähenes 14 äriühingus. Riigile kuuluvate ettevõtete puhaskasumid moodustasid eelmisel aastal kokku 119 miljonit eurot, vähenedes aastaga 35%. Puhaskasumi muutust mõjutasid enim transpordiga seotud äriühingud, mida koroonakriis mõjutas kõige tugevamalt.

Riik tegutses 2020. aasta lõpu seisuga asutajana ka 65 sihtasutuses, neist ainuasutajana 38 sihtasutuses. Sihtasutused osutavad erinevaid teenuseid ning eraldavad toetusi paljudes tegevusvaldkondades. Neist üle poole - 34 - tegutsevad kultuuri valdkonnas. Riigi sihtasutuse varad olid 2020. aasta lõpu seisuga 2,2 miljardit eurot, kasvades aastaga 71% võrra. Seda numbrit mõjutas eelkõige koroonakriisi leevendamiseks eraldatud vahendid. Sihtasutustes töötas ligi 13 700 töötajat ja nende arv vähenes aastaga 1% võrra. Tegevustulude ja -kulude koondmahud kasvasid möödunud aastal 4% võrra, vastavalt 37 ja 32 miljonit. Tulude koondmaht moodustas 924 miljonit eurot ja kulude koondmaht 900 miljonit eurot. Saadud toetuste maht kasvas 4 miljonit eurot ehk 1% võrra ning antud toetuste maht 11 miljoni euro ehk 8%.

Veel uudiseid samal teemal

27.04.2021|Rahandusministeerium

Rahandusminister: valitsus soovib ettevõtluses riigi osa vähendada

Valitsus tegi tänasel kabinetinõupidamisel rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse ettepanekul põhimõttelise otsuse ASi Enefit Green erakapitali kaasamise, AS Operaili mittestrateegilise osa ja AS Teede Tehnokeskuse erastamise kohta. AS Levira riigile kuuluva 51% võimaliku erastamise tingimuste ja etappide ettevalmistamine viiakse lõpuni 2021.

24.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelmise aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 äriühingus, neist ainuomandis 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.