Sa oled siin

Valitsus kinnitas nimetamiskomitee uued liikmed

9. jaanuar 2020 - 16:34

Valitsus nimetas kolmeks aastaks ametisse nimetamiskomitee neli uut liiget. Need on Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul Toomas Tamsar, rahandusministri ettepanekul Argo Luude, majandus- ja taristuministri ettepanekul Kaido Padar ja justiitsministri ettepanekul Reet Roos.

„Riigil on osalus 29 äriühingus ning mitmed neist osutavad elutähtsaid teenuseid ja on majanduslikult tähtsad Eesti arengu seisukohalt. Nimetamiskomiteel on täita oluline roll riigi osalusega äriühingute nõukogude ligi 120 liikme valimisel ning soovin neile selleks edu,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Tänan seniseid nimetamiskomitee liikmeid tehtud töö eest.“

Nimetamiskomitee koosneb kuuest liikmest, kellest kaks on ametikohapõhised (kantslerid) ning neli nimetab valitsus kolmeks aastaks. Riigivaraseaduse kohaselt peab nimetamiskomiteesse nimetatud liige olema tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimisekspert, kellel on pikaajaline ja rahvusvaheline juhtimiskogemus ning laitmatu eri- ja ärialane maine. Lisaks ei tohi tal olla sisulist huvide konflikti riigi osalusega äriühingutega. Nimetamiskomitee esimehe valivad liikmed endi seast ise. 

Valitsuse moodustatud nimetamiskomitee ülesanne on teha äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile ettepanekuid nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, samuti nõukogu liikmete arvu ja neile makstava tasu kohta. Riigi äriühingute nõukogudes on ligi 120 liiget.

Nimetamiskomitee liikmete töö on tasustatud. Esimehe tasu on 300 eurot ja liikme tasu 200 eurot koosoleku kohta. Nimetamiskomitee esimehele makstava tasu ülempiiri kalendrikuus tõsteti seniselt 705 eurolt 750 eurole ja liikmele makstava tasu ülempiiri seniselt 470 eurolt 500 eurole.

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks moodustati nimetamiskomitee valitsuse korraldusega 26. jaanuaril 2017. aastal. Komisjoni kuuluvad erasektorist Erkki Raasuke, Gunnar Okk, Sven Pertens ning David James O’Brock-Kaljuvee. Nende kolmeaastane ametiaeg lõpeb selle aasta jaanuaris. Avaliku sektori esindajatena kuuluvad rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ning roteeruva liikmena äriühingu osalust valitseva ministeeriumi kantsler.

Riigil on osalus 29 äriühingus, sealhulgas on riik ainuomanik 24 äriühingus ning enamusosalus kuulub riigile 4 äriühingus. Riigi äriühingutel on vara kokku üle 7 miljardi euro ja neis töötab 13,4 tuhat inimest. Riigi äriühingute käive oli 2018. aastal kokku 1,8 miljardit eurot. 

Veel uudiseid samal teemal

24.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelmise aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 äriühingus, neist ainuomandis 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.

16.09.2020|Rahandusministeerium

Omavalitsuste tulubaas on stabiliseerumas

Valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit arutasid 15. septembril kohalike omavalitsuste 2021. aasta eelarve kavandamise küsimusi.