Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks väärtpaberituru seaduse muudatused

24. mai 2019 - 12:24

Valitsus kiitis eilsel istungil heaks väärtpaberituru seaduse muudatused, mis võimaldab väiksematel äriühingutel jätta emissioonide jaoks prospekt koostamata või teha seda lihtsustatud korras.

„Prospekti koostamisele on seaduses täna ette nähtud küllaltki mahukad nõuded, mis väiksemate ettevõtete jaoks võivad emissiooni korraldamise kulud liiga kõrgeks ajada. Nõuete lihtsustamine aitab ehk seda probleemi lahendada ja muuta ettevõtetele turult kapitali kaasamise lihtsamaks,“ ütles rahandusminister Martin Helme.

Muudatustega viiakse Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu prospektimäärusega, mille kohaselt ei pea väärtpaberiprospekti koostama alla 2,5 miljoni euro jäävate emissioonide korral ja 2,5–8 miljoni eurose emissiooni korral peab koostama kohaliku prospekti, mille nõuded kehtestatakse rahandusministri määrusega. Sellest suurema mahuga emissioonide korral tuleb väärtpaberiprospekt koostada Euroopa Liidu prospektimääruse nõuete alusel.

Lisaks prospektimääruse ülevõtmisele on eelnõu eesmärgiks edendada börsiettevõtete ja nende aktsionäride vahelist suhtlust ning suurendada eelkõige väikeaktsionäride osalemise võimalusi börsiettevõtete üldkoosolekutel.

Börsiettevõtte ja aktsionäride vahel on mitmeid vahendajaid, näiteks pangad, kes peaksid teabevahetusele kaasa aitama. Eelnõuga kohustatakse neid vahendajaid börsiettevõtete ja aktsionäride vahelist suhtlust edendama.

Eelnõus esitatud nõuded kohalduvad eelkõige aktsiate avalikke emissioone tegevatele ettevõtetele, börsiettevõtetele, pankadele, esindajakonto omajatele, kindlustusandjatele ja fondivalitsejatele.

Lisaks suurenevad muudatuste jõustumisel aktsionäride võimalused börsiettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmete tasustamispoliitikat kujundada. Tasustamispoliitika üle peab üldkoosolekul hääletama vähemalt iga nelja aasta tagant. Tasustamise põhimõtete olulised muudatused tuleb esitada iga kord üldkoosolekule hääletamiseks. Tasustamispoliitika koostamise ja heakskiitmise nõuded tulenevad aktsionäride õiguste direktiivist.

Veel uudiseid samal teemal

11.12.2019|Rahandusministeerium

Riigikogu võttis vastu 2020. aasta riigieelarve

Riigikogu võttis täna vastu 2020. aasta riigieelarve eelnõu, mille kulude maht on 11,6 ning tulude maht 11,8 miljardit eurot. Võrreldes tänavusega kasvavad kulud ligikaudu 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot.

04.12.2019|Rahandusministeerium

Rahandusministeerium esitas kooskõlastamiseks teabevahetust lihtsustavad riigihangete seaduse muudatused

Rahandusministeerium saatis ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamiseks riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu.