Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks väärtpaberituru seaduse muudatused

24. mai 2019 - 12:24

Valitsus kiitis eilsel istungil heaks väärtpaberituru seaduse muudatused, mis võimaldab väiksematel äriühingutel jätta emissioonide jaoks prospekt koostamata või teha seda lihtsustatud korras.

„Prospekti koostamisele on seaduses täna ette nähtud küllaltki mahukad nõuded, mis väiksemate ettevõtete jaoks võivad emissiooni korraldamise kulud liiga kõrgeks ajada. Nõuete lihtsustamine aitab ehk seda probleemi lahendada ja muuta ettevõtetele turult kapitali kaasamise lihtsamaks,“ ütles rahandusminister Martin Helme.

Muudatustega viiakse Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu prospektimäärusega, mille kohaselt ei pea väärtpaberiprospekti koostama alla 2,5 miljoni euro jäävate emissioonide korral ja 2,5–8 miljoni eurose emissiooni korral peab koostama kohaliku prospekti, mille nõuded kehtestatakse rahandusministri määrusega. Sellest suurema mahuga emissioonide korral tuleb väärtpaberiprospekt koostada Euroopa Liidu prospektimääruse nõuete alusel.

Lisaks prospektimääruse ülevõtmisele on eelnõu eesmärgiks edendada börsiettevõtete ja nende aktsionäride vahelist suhtlust ning suurendada eelkõige väikeaktsionäride osalemise võimalusi börsiettevõtete üldkoosolekutel.

Börsiettevõtte ja aktsionäride vahel on mitmeid vahendajaid, näiteks pangad, kes peaksid teabevahetusele kaasa aitama. Eelnõuga kohustatakse neid vahendajaid börsiettevõtete ja aktsionäride vahelist suhtlust edendama.

Eelnõus esitatud nõuded kohalduvad eelkõige aktsiate avalikke emissioone tegevatele ettevõtetele, börsiettevõtetele, pankadele, esindajakonto omajatele, kindlustusandjatele ja fondivalitsejatele.

Lisaks suurenevad muudatuste jõustumisel aktsionäride võimalused börsiettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmete tasustamispoliitikat kujundada. Tasustamispoliitika üle peab üldkoosolekul hääletama vähemalt iga nelja aasta tagant. Tasustamise põhimõtete olulised muudatused tuleb esitada iga kord üldkoosolekule hääletamiseks. Tasustamispoliitika koostamise ja heakskiitmise nõuded tulenevad aktsionäride õiguste direktiivist.

Veel uudiseid samal teemal

24.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelmise aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 äriühingus, neist ainuomandis 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.

08.09.2020|Riigikantselei

Ida-Virumaa ootab selget sihti ja elanike kaasarääkimist

Täna toimub Ida-Virumaa õiglase ülemineku programmi avalik veebiarutelu, mille fookuses on piirkonna edasine areng ning sellega seotud võimalused. Keskkonnasäästlikule majandusele ülemineku planeerimisel keskendutakse seekordsel kohtumisel elu- ja  looduskeskkonnale ning inimeste võimalustele osaleda ühiskondlikes protsessides.