Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks riigihangete seaduse muudatused

9. aprill 2020 - 12:00

Valitsus kiitis heaks riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise.

Riigihalduse minister Jaak Aabi esitatud muudatused puudutavad info edastamise reegleid väikese maksumusega riigihangete korraldamisel. „Muudame paindlikumaks väikehangete korraldamist ning neis osalemist, säästame tööaega ja –hulka,“ ütles minister seadusemuudatusi kommenteerides. „Lisaks loome võimaluse laiendada riigihangetes keskkonnahoidlike tingimuste kasutamisvõimalusi ning muudame ka kunstiteoste tellimise kohustust.“

Kehtiv seadus kohustab sõltumata maksumusest igas riigihankes kasutama elektroonilist teabevahetust ja nõuete järgimiseks tuleb üldjuhul hange välja kuulutada riigihangete registris. Muudatusega lubatakse väikese maksumusega riigihangetes, st alla lihthanke piirmäära lihtsamat elektroonilist teabevahetust, näiteks e-kirja teel.

Ka raamlepingu alusel korraldatavates minikonkurssides, näiteks 200 eurot maksva toote või teenuse ostmiseks, ei pea enam infot edastama riigihangete registri kaudu. Raamlepingu puhul on ettevõtjad juba varem riigihanke tulemusena välja valitud ning hankelepingute sõlmimiseks pöördub edaspidi hankija üksnes raamlepingu sõlminud ettevõtjate poole.

Muudatus puudutab hankeid, kus sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära ehk asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro, ehitustööde korral alla 60 000 euro. Nendes riigihangetes, kus seadus lihthanke piirmäära ette ei näe, kohalduks elektroonilise teabevahetuse kohustus alates riigihanke piirmäärast. Soovi korral võivad hankijad jätkuvalt korraldada väiksema maksumusega hankeid ja raamlepingute minikonkursse riigihangete registris.

Keskkonnaministeeriumi ettepanekul on pärast seaduseelnõu kooskõlastusringi lisatud ettepanek laiendada keskkonnahoidlike tingimuste kasutamist lisaks maanteesõidukitele ka muudele asjadele ja teenustele. Asjade ja teenuste hankimisel arvesse võetavad keskkonnahoidlikud kriteeriumid kehtestab muudatuste jõustumisel valdkonna eest vastutav minister.  

Kultuuriministeeriumi ettepanekul on kooskõlastusringi tulemusena lisatud kunstiteoste tellimise seaduse muudatus, millega tõstetakse ehitustööde maksumust 750 000 euroni, alates millest tuleb seoses ehitustööde hankimisega tellida ka kunstiteos. Muudatuse eesmärk on muuta proportsionaalseks kunstiteose konkursi korraldamise kulud võrreldes kunstiteose maksumusega.

Rahandusministeerium algatas eelmise aasta kevadel riigihangete seaduse muutmise ning selle väljatöötamise kavatsusele laekus arvukalt tagasisidet. „Valitsus kinnitas täna seadusemuudatused, mis puudutavad väiksemat osa laekunud ettepanekutest. Ülejäänud tagasiside ja ettepanekute põhjal koostab rahandusministeerium eraldi eelnõu ning teavitab sidusgruppe ja avalikkust kooskõlastamise plaanide kohta täiendavalt,“ lisas rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnajuhataja Estella Põllu.

Nüüd edastatakse eelnõu riigikogule menetlemiseks. Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis või rahandusministeeriumi kodulehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigihangete-poliitika/oigusaktid/eelnoud

 

Veel uudiseid samal teemal

06.05.2021|Rahandusministeerium

Riigi äriühingud maksavad eelarvesse 97,5 miljonit eurot dividende

Valitsus kiitis heaks riigi äriühingute 2021. aastal makstavad dividendid summas 97,5 miljonit eurot. Kokku laekub dividende 11 riigi äriühingult.

30.04.2021|Rahandusministeerium

Uued kinnisvarainvesteeringud said valitsuse heakskiidu

Riigi eelarvestrateegia raames pani valitsus paika järgmiste aastate kinnisvara uued investeeringud. Suuremate objektidena on kavas ehitada Keskkonnamaja ning alustada Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna ning Tartu hoonete projekteerimist.