Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks rahaeralduse omandireformi teadusuuringuks

28. november 2019 - 13:29

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks 191 280 euro eraldamise omandireformi teadusuuringu ja sellega seotud tegevuste rahastamiseks. 

„Teadusuuringuga soovitakse välja selgitada, milline oli omandisuhteid ja majanduskeskkonda põhjalikult muutnud reformide sotsiaalne ja õiguslik mõju,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Uuringu tulemusena annavad teadlased hinnangu omandireformi käigus ilmnenud probleemidele ja kuidas olid erinevad ühiskonnagrupid neist mõjutatud.“

Tegemist on omandireformi olulisi aspekte käsitleva interdistsiplinaarse uuringuga, kus käsitletakse omavahelises seoses nii probleemi majanduslikke, õiguslikke kui sotsiaalseid aspekte. Teadusuuringu Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud viib läbi Tallinna Ülikool. Selle korraldamiseks moodustati teadlaste uuringurühm eesotsas professor Erik Terkiga ja uuringuid on kavas läbi viia mitmes etapis. Põhiuuringus valmistatakse ette metoodika, mille alusel korraldab riigihanke teel valitud turu-uuringufirma kogu elanikkonda ja eri sihtgruppe hõlmavad arvamusküsitlused. Neid tulemusi kasutab uuringurühm oma järelduste, üldistuste ja ettepanekute tegemisel.

Uuringu tulemused on plaanis esitada valitsusele 2020. aasta lõpus. Need publitseeritakse teadusväljaandes ja esitatakse avalikul teaduskonverentsil. 

Uuringu korraldamine on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga aastateks 2019-2023.