Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks Maksuameti ja Tolliameti liitmise

23. oktoober 2003 - 0:00

Valitsus kiitis neljapäeval heaks Maksuameti ja Tolliameti ühinemisega Maksu- ja Tolliametiks seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Valitsus kiitis samuti heaks Maksuameti ja Tolliameti ühinemisega Maksu- ja Tolliametiks seonduva seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõude eesmärgiks on viia mitmetesse seadustesse sisse sisulised ja tehnilised muudatused seoses Maksuameti ja Tolliameti kavandatava ühinemisega Maksu- ja Tolliametiks 1. jaanuaril 2004. a. Eelnõude kohaselt viiakse 63 seadusesse sisse ametite ühinemisest tulenevad muudatused, mis peamiselt seisnevad seaduste tekstides Maksuameti või Tolliameti nimetuse asendamises uue ameti nimetusega.

Struktuuriüksuste ühendamine toimub neljas etapis 2004–2005. aasta jooksul. (1) Esimese etapina toimub maksuhaldurite ühinemine ja algab Maksuameti struktuurireform, mille tulemusel väheneb ametikohtade arv 157 ametikoha võrra. (2) Teise etapina viiakse läbi piirkondlike tolliinspektuuride reform seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga, mille tulemusel väheneb ametikohtade arv 142 ametikoha võrra. (3) Kolmanda etapina toimub tolliinspektuuride ja piirkondlike maksukeskuste ühinemine ning (4) neljandas etapis viiakse lõpule ühtse maksuhalduri organisatsioonilised ümberkorraldused.

Ühinemisest saadav kasu kajastub muuhulgas tegevuste dubleerimise kadumises siseteenuste ja uurimistegevuse osas, revisjonide koordineeritud teostamises ning kliendisõbralikkumaks muutumises. Ühinemise riskidena nimetatakse väliskeskkonna mõjusid, juhtimisalaseid riske, ajalisi riske ning sotsiaalset mõju töökohtade koondamise tagajärjel, samuti muutub ümberkorralduse perioodil mõnevõrra keerulisemaks tegutsemine rahvusvahelisel tasandil. Maksuhaldurite ühinemisel suureneb seletuskirja kohaselt maksutulu, samuti on sellel preventiivne mõju, mida iseloomustab maksukohustuste vastutustundlikum täitmine ja maksupettuste vähenemine. Ühinemisel on võimalik kulusid kokku hoida ühisrevisjonide, optimeeritud teenindusvõrgu, ühiste uurimis- ja jälitustoimingute, konsolideeritud hangete, materiaalsete ressursside parema kasutamise ja halduskulude arvelt. Samuti vähenevad kulud dubleeritud arendus- ja tugitegevuste ja rahvusvahelistes organisatsioonides osalemise kadumisel. Ametikohtade vähenemise arvestuslik efekt on seletuskirja kohaselt umbes 50 miljonit krooni aastas. 2004. aastal on ühinemise ühekorseteks kuludeks planeeritud 32 miljonit krooni, millest 90% moodustavad koondamishüvitised.

Eelnõud jõustuvad 1. jaanuaril 2004. a. Selleks ajaks viiakse seletuskirja kohaselt lõpule Maksuameti ja Tolliameti ühinemisele eelnevad toimingud (sh loodava ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu väljatöötamine, ühendamisega seotud kulude planeerimine, õigusaktidesse vajalike muudatuste sisseviimine).