Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks käibemaksuseaduse muudatused

19. september 2019 - 11:57

Valitsus kiitis heaks käibemaksuseaduse muudatused, millega reguleeritakse nõudmiseni varu ja aheltehingute käibemaksuga maksustamist. Muudatused tulenevad ELi käibemaksudirektiivist ja lihtsustavad piiriüleselt toimetavate ettevõtete tegevust.

Nõudmiseni varu on kaup, mille müüja toimetab kokkuleppel ostjaga teise liikmesriigi lattu ootele, kuni ostja selle laost välja ostab. Praegu tuleb kauba müüjal deklareerida kauba viimine teise liikmesriiki ühendusesisese käibena ning registreerida ennast selles riigis käibemaksukohustuslasena ja tasuda maksud.

Lihtsustatud korra kohaselt ei teki ettevõtjal nõudmiseni varu viimisel teise liikmesriiki seal maksu- ega aruandluse kohustust. Tehingu deklareerimise ja maksukohustus tekib alles kauba müümisel ostjale. Sellega vähendatakse olukordi, kus teise liikmesriigi maksukohustuslane peaks Eestis käibemaksukohustuslaseks registreeruma üksnes talle omistatud tehingu tõttu ilma, et ta oleks ise Eestis kohapeal viibiv tehinguosaline.

Samuti sätestatakse ühtsed reeglid aheltehingute maksustamisel, mis siiani on liikmesriigiti olnud üsna erinevad. Ettevõtete maksukohustus sellega ei muutu, pigem aitab see ennetada erinevate praktikatega kaasneda võivat topeltmaksustamist või maksustamata jätmist. 

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle 2020. aastal jõustuvad Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi muudatused.