Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu

4. mai 2017 - 10:52

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu. See annab võimaluse luua ettevõtluskonto, mis on täielikult aruandlusevaba, lihtne ning soodne, 20-protsendise maksumääraga ettevõtlusvorm väikeettevõtjatele, kelle tulu ei ületa 25 000 eurot aastas.

Ettevõtluskontot kasutav väikeettevõtja ei pea esitama ühtki aruannet ning kulutama aega raamatupidamisele. Maksude tasumine toimub pangas avatud ettevõtluskonto vahendusel. Ettevõtluskontole laekunud tuludelt kannab pank 20 protsenti maksuametile, mis läheb tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makse katteks. Nii jääb igast teenitud eurost ettevõtjale kätte 80 senti. Kui tasutud summa ületab nõutud sotsiaalmaksu miinimumkohustust, kaasneb isikul sellega õigus ravikindlustusele. Ravikindlustuskaitse saamise eelduseks on ühes kuus ligi 1300 euro laekumine ettevõtluskontole.

Loodav ettevõtlusvorm on mõeldud eeskätt ettevõtlusega alustajatele ning ka neile, kes täna teistele inimestele oma teenuseid või kaupu pakuvad ning kellel ei ole suuri kulusid töövahenditele. Samuti neile ettevõtjatele, kelle tulud ettevõtlusest on pigem väikesed ja seetõttu kulud raamatupidamisele ei tasu ära. Ettevõtluskonto annab lihtsa võimaluse olla aus maksumaksja.

Ettevõtluskonto kontseptsiooni väljatöötamine oli valitsuse tegevusprogrammi eesmärk väikeettevõtluse atraktiivsemaks muutmiseks ning aruandluse lihtsustamiseks.

Eelnõu ettevalmistamisel tegi rahandusministeerium koostööd pankade ja Eesti Pangaliiduga. Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja arvamuse avaldamiseks Eesti Pangaliidule, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Eesti Maksumaksjate Liidule, Eesti Tööandjate Keskliidule ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonile.

Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus.

Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

 

 

Maria Murakas
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3027 | 5219572
maria.murakas@fin.ee
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee