Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad rahapesuga võitlevate ELi seaduseelnõude kohta

18. aprill 2013 - 12:35

Valitsus kiitis täna heaks Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mille eesmärk on vältida finantssüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamist. Heaks kiideti ka seisukohad raha ülekandmisel edastatavat teavet puudutava Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta.

Euroopa Komisjoni algatuste eesmärk on parandada finantssüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamise vältimise meetmeid ja raha ülekandmisel edastatava teabe nõudeid, viies need paremini kooskõlla praktiliste vajadustega ja rahvusvaheliste standarditega.

Kokkuvõttes soovib komisjon ühtlustada ELi õigusnorme uuendatud rahvusvaheliste standardite alusel ja täpsustada teatavaid valdkondi võimalikult suurel määral, arvestades seejuures ELi siseturu ning rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude eripära. Samas jätab direktiiv võimaluse kohaldada siseriiklikke erinorme lähtuvalt erinevatest turustruktuuridest ja siseriiklikest rahapesu ohtudest.

Algatustega tunnustatakse veelgi enam riskipõhist lähenemisviisi, laiendatakse direktiivi reguleerimisala, nähakse ette selge kord tegelike kasusaajate kindlakstegemiseks, täpsustatakse kliendi isikusamasuse tuvastamise eeskirju ja muid hoolsusmeetmeid.

Rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt toetab valitsus põhimõtteliselt algatuste eesmärki, tõkestada organiseeritud kuritegevust ja edendada majandusruumi, suurendades finantssektori usaldusväärsust. Samas ollakse seisukohal, et eelnõud võiksid järgida võimalikult suurel määral rahvusvahelistes standardites toodud nõudeid vältimaks vastuolusid, mis võivad põhjustada arusaamatusi rahvusvaheliste standardite järgimisele hinnangute andmisel.

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.