Sa oled siin

Uus finantstööriist aitab arvutada ettevõtluse toetamisest saadavat kasu

26. jaanuar 2021 - 11:52

Rahandusministeeriumi tellimusel valmis omavalitsustele, ministeeriumitele ja toetusmeetmete rakendajatele tööriist, mille abil on võimalik välja arvutada omavalitsuse finantsiline kasu ettevõtlusele ja ettevõtluskeskkonda suunatavatest arendustegevustest.

„Kasu võib olla nii majanduslik kui ka kaudne,“ selgitas rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja Kaire Luht. „Näiteks suurem maksulaekumine, töökohtade ja ettevõtete arvu kasv, suurenevad investeeringud ja kõrgem palgatase, mis omakorda aitavad kohalikul omavalitsusel pakkuda kvaliteetsemaid ja kättesaadavamaid teenuseid, rohkem vabaaja veetmise võimalusi ja loovad muid positiivseid muutusi elukeskkonnas.“

Arvutusmudel töötati välja uuringu "Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest" raames ning sellega saab hinnata mõjusid, mida on võimalik kvantitatiivselt hinnata ja rahas väljendada. Tööriista arvutuskäik tugineb iga omavalitsuse enda sisestatud andmetele. Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse nõuniku Natalja Zinovjeva sõnul testiti arvutusmudelit uuringu käigus mitmes omavalitsuses, näiteks Viljandis ja Väike-Maarjas. „Saadud tagasiside ja kohapealsete kommentaaride põhjal tehti mudelisse ka olulisi täiendusi ja muudatusi,“ märkis ta.

Uuring tõi välja, et ettevõtluse arendamine omavalitsuse territooriumil on kohaliku elu teema – omavalitsuse autonoomiast tulenevalt kujutab see väärtuspõhist ülesannet. Natalja Zinovjeva hinnangul mängib rolli omavalitsuse tahe ja initsiatiivikus ettevõtluskeskkonda panustada. „See mudel on omavalitsustele heaks abivahendiks muu hulgas ka tuleviku tegevuste ja investeeringute kavandamisel,“ lisas Zinovjeva.

Ettevõtluskasu uuringu viis läbi OÜ Geomedia. Töö eesmärk oli analüüsida Eesti omavalitsuste parimate praktikate näitel ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest saadavat kasu ning töötada välja metoodika, mis võimaldab saadavat kasu välja arvutada ja põhjendada.

Uuringuga on võimalik tutvuda siin: www.rahandusministeerium.ee/et/uuringud-ja-analuusid.