Sa oled siin

Uuring: Arendama peab eelkõige olemasolevaid tööstusalasid

21. detsember 2018 - 11:23

Rahandusministeeriumis esitleti täna uuringut, millega kaardistati maakondade tööstusalade arengueeldusi ning piirangud. Olulisima järeldusena leiti, et piirkondades arendatavad tööstusalad vastavad nõudlusele, kuid senisest enam tähelepanu tuleb pöörata olemasolevate tööstusalade järjepidevale arendus- ja turundustegevusele.

„Lasime uurida Eesti tööstusalade arendamise hetkeolukorda ning tulevikuväljavaateid väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Saime teada, et tööstusalad katavad küll lähiaja nõudluse, kuid enamasti puudub neil toimiv ja järjepidev turundus ning selleks vajaminev koostöö erinevate asutuste vahel,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Arvestades tulevikutrende, tuleks eelistada olemasolevate alade ajakohastamist täiesti uute tööstusalade arendamisele. Esmatähtis on maakondades olevate töökohtade püsimajäämine ja kvaliteedi tõus.“

Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on Eesti tööstustööhõive suhteliselt kõrge. Tööstuse arengueeldused on parimad Harju, Tartu, Ida-Viru, Lääne-Viru ja Pärnu maakondades. Seda toetab geograafiline asend, mitmekesine taristu, tööjõud ja tööstuslik pärand. Kõrgtehnoloogiliste töökohtade osas on edumaa Harjumaal ning sellele järgneb Ida-Virumaa.

Rahandusministeerium edastab uuringutulemused maakondlikele arendusorganisatsioonidele, kelle ülesandeks on kavandada ja suunata maakondade arengut. Lisaks kasutab ministeerium tulemusi piirkondlikku majandusarengut toetavate tegevuste kavandamisel.

Uuringu teostas OÜ Geomedia. Uuringu tulemusel valmis analüüs, mis sisaldab üldist ülevaadet tööstuse arengust Eestis, tööstuse arengueelduste analüüsi erinevates maakondades, ülevaadet maakondlikust nõudlusest ja olulisemate tööstusalade arendusvajadustest. Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest.

Uuringu aruannet vaata siit (PDF).