Sa oled siin

Umma kultuuri piät eis hoitma ja takast tõukama

12. august 2019 - 13:38

Umma kultuuri pidänü inemise kõgõpäält eis hoitma ja takast tõukama, selle et kultuur eis edesi ei lää. Toetuisiga om võimalik huugu mano anda, kõnõldi ammõtnikkõ välitöie semminäril „Kultuur ku keskkund“ Treski küünüh Setomaal.

Arotamist terviteh ütel Seto Kuningriigi ülembtsootska Järvelilli Rein: „Midä väiksemb om üts kultuuriruum, toda rassõmb om tuud hoita. Tähtsä om eis hoita umma asja ja umma kultuuri. Kuiki Seto Kuningriigi päiv om üts kõrd aastagah, om seto jaost Seto Kuningriik olõmah kogo aig õgal puul – tuu om süämeh olõmah. Kogo kultuuri alalhoitmise man om kõgõ edimäne tuu, õt eis tunnet, õt hindäl om midägi. Tõnõ om tuu, õt tunnustasõ – Eesti võim võinu tunnusta Seto Kuningriiki. Tähtsa olnu, õt tunnustadas, õt Seto Kuningriik om olõmah. Tunnustagõ ka väiksembid veljo.”

Setomaa vallavanõmb Kudre Raul ütel uma tervitüseh, õt kultuur eis hindäst edesi ei lää. „Tedä piät takast tõukama. Mõnikümmend aastakka tagasi oll „seto“ sõimusõna, niisamatõ „Obinitsa tsura“. A no om Obinitsa olnu soomõ-ugri kultuuripääliin. No nakkasõ kõik otsma ummi Setomaa juuri,“ ütel Kudre Raul. „Viimädsel Seto Kuningriigi pääväl oll kuussada inemist seto rahvarõivih – täüskomplektih. Kuussada inemist om suur arv, kiä ütel pääväl rõivih vällä tulli. Mi eesmärk om, et noid rohkõp olisi. Kultuur ei ole eishindäst mõistetav – tälle piät huugu andma. Vald ja tõsõ organisatsiooni üritäse sedä huugu anda.“

Aastagast 2003 pääle om Setomaa piirkundlik kultuuriprogramm tugõnu 461 projekti, kõnõl Setomaa Käsitüü Kogo juhatusõ liigõ Kala Ingrit. Noist 105 om olnu märgitü latsilõ, 41 projekti om avitanu seto kiilt edesi anda, festivale-näütüisi projekte om olnu 129 ja vanna käsitüüd om tugõnu 38 projekti. Aolehte Setomaa om ilmunu seto ja eesti keeleh 65 numbrit.

Seminäril kõnõldas tuust, kink jaost tetäs Setomaal, Võromaal ja Mulgimaal kultuuri ja kink tüü om tuu, õt taa edesi lännü. Lisäst tuulõ analüüsitas kultuurilidse ütistüü piirõ ja hinnatas piirkundlikõ toetusprogrammõ mõjjo. Arotamist juhtva kultuuriministeeriumi kantslar Tarvi Sits ja kultuuriväärtuisi asõkantslar Merilin Piipuu. Päält tuud alostas kultuuriministeerium seminäril kultuuripoliitiga vahtsõ perioodi põhikirä „Kultuur 2030“ tutvustamist maakundõh. Päävä tõõsõh poolõh arotatas Treski küünüh, kuis edespiteh parõbahe rahvaraamadukogo pitä.

Välitöiel saasõ kokku Põlva, Valga ja Võro maakunna valdu ni linnu, ministeeriume ja riigiammõtidõ esindäjä. Ütidside arotamisi tulõmuisi om plaanih pruuki riigi, maakunni ja valdu-linnu arõngudokumenteh ja tegevuskavvuh

#KaguEesti2019

Kae viil:

Veel uudiseid samal teemal

03.12.2019|Rahandusministeerium

Täna tähistatakse Võrus kohanimepäeva

Eesti piirkondlike kohanimede, nende ajaloo ja nimede määramise kommete tutvustamiseks, tähistatakse täna Võru kultuurimajas Kannel kohanimepäeva.

20.06.2019|Rahandusministeerium

Riik toetab muinsuskaitse all olevate ehitismälestiste säilitamist

Valitsus kiitis heaks määruse muudatuse, millega saab erastamisest laekuva rahaga toetada omandireformiga tagastatud muinsuskaitseliste ehitismälestiste säilitamist ja korrashoidu. Valitsuse määruse muudatuse aluseks on selle aasta 1. mail kehtima hakanud uus muinsuskaitseseadus.