Sa oled siin

Ühise toetuste andmise teenuse eelnõu läbis esimese lugemise

15. Mai 2018 - 17:30

Riigikogus läbis täna esimese lugemise eelnõu ühise toetuste taotlemise ja andmise teenuse käivitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskuses, mis esialgu puudutab eelkõige regionaaltoetusi ja teisi rahandusministeeriumi jagatavaid toetusi.

“Tahame muuta toetuste administreerimise tõhusamaks,” ütles rahandusminister Toomas Tõniste. “Riigi Tugiteenuste Keskusest saab keskne toetuse andja ja teabekanal regionaaltoetuste ja rahandusministeeriumi toetuste saamiseks.”

Muudatuste eesmärk on muuta kasutaja jaoks raha taotlemine mugavamaks ja korrastada toetuste jagamise süsteemi. Taotlejale tekib üks koht, kus nende toetuste teemal riigiga suhelda. Ühtlasi väheneb bürokraatia ja tarbetu dubleerimine ka riigi jaoks.

Ühtse rakendusteenuse moodustamiseks viiakse tänavu 1. septembriks Riigi Tugiteenuste Keskusesse rahandusministeeriumi ja maaeluministeeriumi regionaaltoetuste ning rahandusministeeriumi struktuuritoetuste rakendamine. Riigi Tugiteenuste Keskusse viiakse rahandusministeeriumist ka täidetavad korraldus- ja makseasutuste funktsioonid, mis vastutavad struktuuritoetuste korraldamise ja Euroopa Komisjoniga suhtluse ning toetusraha kättesaamise eest.

Edaspidi saab Riigi Tugiteenuste Keskusest taotleda 36 eri meetme toetusi, mille kogumaht on ligikaudu 1 miljard eurot. Nende hulgas on regionaaltoetused kergliiklusteede ehitamiseks, hajaasustuse toetusi ning Eesti–Läti ja Eesti–Vene koostööprogrammide toetusi.

Samuti liigub Riigi Tugiteenuste Keskusse esmatasandi tervisekeskuste rajamise toetuste ja puuetega inimeste kodude kohandamise toetuste rakendamine.

Esialgu puudutab muudatus rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala, kuid soovi korral saavad ka teised ministeeriumid edaspidi enda juhitavaid ELi ja muid toetusi Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu maksta.

Toetustingimuste ettevalmistamist eelnõu ei puuduta, see jääb endiselt valdkonna eest vastutavatele ministeeriumidele. Juba toetust saanute jaoks toetustingimused eelnõu tõttu ei muutu.

Eesmärk on muuta toetuste jagamise süsteem lihtsamaks ja tõhusamaks, nii et sellele kuluks edaspidi vähem raha. Projekt aitab sellega ühtlasi valmistuda järgmiseks, 2021. aastal algavaks Euroopa Liidu eelarveperioodiks.

Muudatused on kavandatud jõustuma tänavu 1. septembril. Eelnõuga on kavas muuta perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadust, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadust, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadust ja hasartmängumaksu seadust.

Riigi Tugiteenuste Keskus on valitsusasutus, mis korraldab riigi raamatupidamist ning personali- ja palgaarvestust, osutades teenuseid enamiku ministeeriumide valitsemisalade asutustele, riigikantseleile, rahvusraamatukogule ja Eesti Kunstimuuseumile. Samuti aitab Riigi Tugiteenuste Keskus riigikantseleil ning justiits- ja rahandusministeeriumi asutustel riigihankeid korraldada ja korraldab riiginõuete täitmist.

Veel uudiseid samal teemal

06.07.2018|Rahandusministeerium

Tõniste: EBRD saab aidata Eesti ettevõtetel kasvada

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) saab aidata Eesti ettevõtetel areneda ja laiendada tegevust uutele turgudele, tõstes nii meie majanduse konkurentsivõimet, ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

EBRD ja BaltCap Infrastructure Investment Fundi investeeringu allkirjastamine
06.07.2018|Rahandusministeerium

EBRD investeerib 20 miljonit eurot Baltimaade taristusse

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) investeerib 20 miljonit eurot BaltCapi taristufondi (BInF). EBRD president sir Suma Chakrabarti allkirjastas täna vastava lepingu allkirjastamistseremoonial rahandusministeeriumis. Citadele pensionifondide ja olemasolevate investorite toel kasvab fondi kogumaht 100 miljoni euroni.