Sa oled siin

Täna likvideeriti RKO register

25. märts 2000 - 0:00
23. märtsil 2000. aastal allkirjastasid Rahandusministeeriumi ja AS Andmevara esindajad akti, millega lõpetati ametlikult Rahvakapitali obligatsioonide registri ehk nn. Kollaste kaartide registri tegevus ja anti registrisse kantud andmed üle Erastamisväärtpaberite keskregistrisse. Sündmus on tähelepanuväärne ka seetõttu, et tegemist on esimese andmekogu likvideerimisega Eestis.

Rahvakapitali obligatsioonide register asutati 1993. aastal ja see sisaldas andmeid väljaantud Rahvakapitali obligatsioonide ja nendega teostatud tehingute kohta. RKO arvestuskaart kaotas kehtivuse 1996. aasta 31. märtsil, mis oli viimane tähtaeg kaardil oleva summa EVP arvele kandmiseks. Andmeid säilitatakse edaspidi EVP Keskregistris, kuhu saab vajaduse korral jätkuvalt esitada järelepärimisi.

Kogu protsessi jooksul anti välja rahvakapitali obligatsioone koguväärtuses 8,52 miljardit krooni, sellest eluruumide erastamiseks kasutati 2,15 miljardit ja erastamisväärtpaberiarvetele kanti üle 6,15 miljardit. Arvestuskaartidel jäi kasutamata 0,22 miljardit.

Registri likvideerimine ja andmete üleandmise otsustas Vabariigi Valitsus juba 1998 aastal, millele järgnes nõuete esitamise ja nende lahendamise protsess.