Sa oled siin

Tallinnas kohtuvad OECD riikide kõrgemad eelarveametnikud

6. juuni 2019 - 9:43

Sel nädalal kohtuvad Tallinnas kõrgemad riigieelarve eest vastutavad ametnikud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikidest.

Kõrgetasemeline eelarveametnike kohtumine (SBO) leiab tänavu aset 40. korda. Võrgustik loodi 1980. aastal ja koosneb OECD riikide eelarvejuhtidest ning teistest kõrgematest ametnikest, selle eesmärk on vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid strateegilise juhtimise, avaliku sektori rahanduse ja valitsuste tegevuse tõhususe teemadel.

“Peame kindlustama, et avaliku sektori töö tõhusus praeguses kiiresti arenevas maailmas paraneks, ja endalt küsima, kuidas kodanikke kõige paremini teenida,” ütles rahandusminister Martin Helme kohtumise avasõnavõtus. “Kogemuste vahetamine omavahel aitab sellele kindlasti kaasa.”

Helme sõnul on Eesti valmis teiste riikidega jagama oma tegevuspõhisele eelarvele ülemineku kogemust. “Iga euro tegevuspõhises riigieelarves on seotud konkreetse elanikele või asutustele pakutava teenusega, igal eurol on eesmärk,” selgitas Helme. “Reformi eesmärk on pakkuda inimestele paremaid teenuseid, vähendada valitsuse kulusid ja asjatut bürokraatiat ning muuta juhtimist paindlikumaks.”

“See reform möödus eelmisel nädalal olulisest verstapostist: valitsus kiitis heaks esialgse 2020. aasta eelarve eelnõu ja eelarvestrateegia järgmiseks neljaks aastaks, mis on esimest korda koostatud tegevuspõhise loogika järgi. Ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste pingutus on olnud hiiglaslik ja suurel määral ka edukas,” lisas Helme. 

OECD asepeasekretär Jeffrey Schlagenhauf väljendas oma heameelt selle üle, et Eesti võõrustab tänavust OECD kõrgetasemelist eelarveametnike kohtumist. “Eelarve on üks olulisem iga valitsuse käsutuses olev poliitikakujundamise instrument. Eelarve võtab kokku valitsuse poliitika eesmärgid ja prioriteedid,” ütles Schlagenhauf.

Schlagenhaufi sõnul on avaliku sektori kulutuste kasvades üha olulisem, et valitsuste otsused oleksid tõenduspõhised ja et otsuste aluseks olev teadmine oleks parima kvaliteediga. “Tänavune kõrgetasemeline eelarveametnike kohtumine aitab kindlasti leida viise, kuidas sellele väljakutsele vastata. Keskendume muu hulgas sellele, kuidas juhtida fiskaalseid riske, kuidas planeerida avaliku sektori digiteerimist ja ja kuidas reageerida taristuvajadustele,” ütles Schlagenhauf.

OECD on tööstuslikult arenenud demokraatlike riikide foorum alalise asukohaga Pariisis, millel on 36 liikmesriiki. Eesti on olnud OECD liige alates 2010. aastast.

Organisatsiooni peamised tegevusvaldkonnad on liikmesriikide majandusnäitajate kogumine ja analüüsi täiustamine, et tulemuslikumalt kujundada majanduspoliitilist tegevust. OECD struktuuri kuulub ligi 250 komiteed ja töögruppi, mis katavad eri valdkondi. 

Veel uudiseid samal teemal

14.01.2021|Rahandusministeerium

Kolme aasta jooksul selguvad Pärnu jõe kasutamise tulevikusuunad

Valitsuse heakskiidul algatati täna Pärnu jõe teemaplaneeringu koostamine, mis määrab ühtsed põhimõtted jõe vee- ja kaldaalade aktiivseks kasutamiseks tulevikus.

13.01.2021|Rahandusministeerium

Rahatarkuse õpetamine koolides teeb edusamme, kuid vajab süsteemset lähenemist

Järjepideva ja asjakohase rahatarkuse õpetamiseks on oluline pikaajaline visioon, keskselt koordineeritud ja süsteemne õpetamine, ühtsed ja kergesti kättesaadavad õppematerjalid ning õpetajate täiendkoolitus, selgub täna tutvustatavas finantskirjaoskuse kujundamise