Sa oled siin

Taasterahastu läbirääkimised Euroopa Komisjoniga on jõudnud lõpule

27. september 2021 - 16:14

Alates käesoleva aasta algusest Euroopa Komisjoniga peetud läbirääkimised taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) kasutamiseks jõudsid nädalavahetusel lõpule, kui saavutati põhimõtteline kokkulepe rahastu kasutamist reguleeriva taastekava sisu osas. Praegu on käimas viimased toimingud dokumentide vormistamiseks ning kava ametlikku heakskiitu on oodata lähinädalatel.

Taastekava on koostatud ligi miljardi euro mahus, lõplik toetussumma selgub järgmise aasta suvel. „Need sajad miljonid on mõeldud Eesti tuleviku ettevalmistamiseks - keskkonda, kliimat hoida aitavateks investeeringuteks, digivõimaluste arendamiseks, vesinikutehnoloogiale, haiglatele. Kui kasutame seda raha targalt, saab Eesti majandus uue ja nutika hoo,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Kui suure rahastuse Eesti saab, selgub 2022. aasta juunis, kui Euroopa Komisjon arvutab värskete SKP andmete alusel kõigi liikmesriikide kohta täpse toetusmahu. "Lõplik toetussumma sõltub sellest, kuidas meie majandusel on viimastel aastatel võrreldes teiste Euroopa riikidega läinud," selgitas rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Triin Tomingas. Hetkel on Eestil kindlus 759,7 miljoni euro osas. Kui palju sellele täpselt lisandub, selgub järgmise aasta suvel.

Kui Euroopa Komisjon on andnud lähinädalatel kavale ka ametliku heakskiidu, peab kava lõplikult kinnitama kõiki liikmesriike koondav Euroopa Liidu Nõukogu. Seejärel saab käivitada kavas planeeritud reformid ja investeeringud ning alustada projektide ellu viimisega, hinnanguliselt võivad taasterahastu vahendid avaneda aasta lõpus.

Eesti taastekava olulisemad investeeringud on seotud rohe- ja digipöördega, kuhu on plaanis suunata kokku üle 600 miljoni euro. Muuhulgas soovitakse rahandusministeeriumi ettepanekul viimase miili netiühenduse tagamiseks kasutada üle 24 miljoni euro, ettevõtete digipöördeks 73 miljonit eurot ja innovaatiliste rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks 206 miljonit eurot.

Taastekava rohevaldkonna investeeringud on suunatud suuresti ettevõtjatele: rohepööret toetatakse spetsiaalse rohefondi kaudu, rahastatakse uuenduslike ja ressursitõhusate rohetehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu, ent ka bioressursside väärindamist ning vesinikutehnoloogiate pilootprojekte.

Lisaks plaanib Eesti investeerida korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe tõstmisesse, elektrivõrgu tugevdamisesse, tööstusaladel keskkonnasäästlikku energiatootmise edendamisesse ning viia ellu ka energiasalvestuse pilootprojekte.

Transpordivaldkonnas soovib Eesti rahastu toel teha säästva liikuvusega seotud raudtee- ja trammiliikluse investeeringuid. Näiteks sisaldab kava Rail Balticu osaks oleva Ülemiste ühisterminali rajamist ning Tallinna Vanasadama trammiliini rajamise toetamiseks 26 miljonit eurot. 34 miljonit eurot on planeeritud ka Risti-Turba raudteelõigu ehituseks ning 5 miljonit eurot KOVide investeeringuteks jalgratta- ja/või jalgteedesse.

Digipöörde raames soovib Eesti toetada investeeringuid ettevõtete protsesside digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks. Ettevõtjatele ja kodanikele suunatud avalikud digiteenused jõuavad uuele arengutasemele: sündmuspõhiseks ja etteaimatavaks, parandades ühtlasi avaandmete kättesaadavust ja võtmeregistrite andmekvaliteeti ning tagades digiriigi pilvetaristu kestlikkuse.

Taastekavas plaanitud Tallinna haigla väljaarendamisega seotud investeeringute eesmärk on nii meditsiinipersonali kui ka tehnilise baasi võimekuse parem ärakasutamine, kaasaegsete ravitingimuste loomine nii Harjumaa kui teiste maakondade elanikele ning tervishoiukriisidele vastupanuvõime kasvatamine.

Veel uudiseid samal teemal

05.11.2021|Rahandusministeerium

Eurotoetuste investeerimisstrateegiale jagus rohkelt tagasisidet

Äsja lõppenud avaliku konsultatsiooni käigus andis järgmise seitsme aasta eurotoetuste investeerimisstrateegiale tagasisidet 24 organisatsiooni ja ettevõtet, kokku esitati 557 ettepanekut või küsimust.

28.10.2021|Rahandusministeerium

Eesti saab alustada Euroopa taasterahastu kasutamist

Euroopa Liidu Nõukogu kinnitas neljapäeval Eesti plaani Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) kasutamiseks. Eesti saab nüüd asuda ellu viima pea miljardi euro suuruse taastekavaga plaanitud investeeringuid ja reforme.