Sa oled siin

Selgus puidurafineerimistehase eriplaneeringu ekspertide riigihanke parim pakkuja

23. märts 2018 - 16:51

Puidurafineerimistehase võimalikuks rajamiseks vajalike asjaolude välja selgitamiseks korraldatud hankele laekus tähtajaks neli pakkumust ning edukaks tunnistati Skepast&Puhkim OÜ. Hankelepingu saab sõlmida peale vaidlustusperioodi möödumist.

Riigi tugiteenuste keskus (RTK) viis rahandusministeeriumi tellimusel läbi hanke puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu konsultandi, planeeringu mõjude hindamise ja teadaolevate uuringute teenuse tellimiseks. Hanke pakkumuste hindamisel vaadati üle nende vastavus seatud nõuetele. Samuti oli pakkumuste hindamisel eesmärk tagada, et asjaolude välja selgitamise protsessis kaasatakse vajaliku pädevusega eksperdid.

Riigihankele esitati neli pakkumust etevõtetelt:

  • AB Artes Terrae OÜ; OÜ ARTES TERRAE ja Osaühing Alkranel
  • Skepast&Puhkim OÜ
  • Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, Osaühing Entec Eesti, OÜ Inseneribüroo STEIGER ja SIA Estonian, Latvian &Lithuanian Environment
  • OÜ Keskkonnaprojekt, aktsiaselts KOBRAS ja aktsiaselts MAVES

Hankija otsuseid saavad pakkujad vaidlustada 10 päeva jooksul ehk 2. aprillini. Seejärel, kui vaidlustusi ei tule, saab sõlmida eduka pakkujaga hankelepingu.

Pakkumuse vastavust hanke tingimustele kontrollisid riigi tugiteenuste keskuse, rahandus- ja keskkonnaministeeriumi spetsialistid.

Valitsus algatas Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks 12.05.2017. Protsess koosneb asukohtade võrdluse etapist ja sobivas asukohas detailse planeeringulahenduse koostamisest. Paralleelselt viiakse läbi asjakohased uuringud ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.