Sa oled siin

Riik toetab kohalikke omavalitsusi 557 miljoni euroga

20. veebruar 2020 - 10:36

Valitsus otsustas täna riigihalduse ministri Jaak Aabi ettepanekul anda omavalitsustele tasandus- ja toetusfondist 203,6 miljonit eurot, millele lisandub jaanuaris jagatud 353,7 miljonit eurot. Omavalitsustele eraldatava toetuse maht on kümne aastaga kasvanud peaaegu kaks korda.


„Eesti praegused omavalitsused on finantsiliselt tugevamad ja võimekamad kui enne haldusreformi,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seetõttu nad suudavad võtta aina suuremat rolli kohaliku elu korraldamisel. Linna- ja vallaelanike jaoks tähendavad võimekamad omavalitsused paremini kättesaadavaid ja kvaliteetsemaid kohalikke teenuseid.“

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks ning selle raha kasutamise üle otsustavad omavalitsused ise. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, mis võimaldavad katta näiteks õpetajate tööjõukulusid, pakkuda koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ning hooldada kohalikke teid.

Võrreldes eelneva aastaga suurenes tasandusfond üle viie miljoni euro. Tasandusfondist 68% läheb Lõuna- ja Kirde-Eestisse ning 29% Kesk- ja Lääne-Eestisse.

Riigihalduse ministril on kavas esitada lähiajal valitsusele ka ettepanek omavalitsuste finantsautonoomia laiendamiseks. „Toetusfondiga dikteeritakse suures osas omavalitsustele ette, mida nad rahaga teha võivad. Kui need vahendid suunata omavalitsustele läbi tulumaksu ja tasandusfondi, tooks see kohalikele omavalitsustele kaasa palju suurema otsustusvabaduse,“ selgitas minister Aab. „Paindlikkuse suurendamine võimaldab omavalitsustel pakkuda oma elanikele enam kohapealsetele vajadustele vastavaid teenuseid.“


 

Riigieelarvest kohalike omavalitsuste põhiteenusteks jagatavad vahendid

2020

Ülekantavad maksutulud ja tasud* 1 379 275 919
- tulumaks 1 302 418 000
- maamaks 58 800 000
- keskkonnatasud 18 057 919
Tasandusfond 107 152 000
Toetusfond 454 547 000
- üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus 353 750 000
- toimetulekutoetuse maksmise hüvitis 16 426 000
- rahvastikutoimingute hüvitis 1 127 000
- kohalike teede hoiu toetus 29 313 000
- raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 2 650 000
- huvihariduse ja -tegevuse toetus 14 250 000
- koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus 15 000 000
- matusetoetus 3 600 000
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 18 431 000
KOKKU 1 940 974 919

*Prognoos. Lõplikult selgub üle kantav summa riigieelarve laekumistest.

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020|Rahandusministeerium

Aab: linnad ja vallad peavad saama suurema otsustusvabaduse oma töö korraldamises

Rahandusministeerium saatis avalikule kooskõlastusringile kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muudatuste eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK). Sellele eelnes aastapikkune põhjalik ettevalmistus koostöös eksperdikomisjoniga, kuhu kuulusid omavalitsuste ja riigi esindajad ning tunnustatud eksperdid.

29.06.2020|Rahandusministeerium

Ida-Virumaa arengu kiirendamiseks ja õiglase ülemineku kava koostamiseks alustas tööd juhtrühm

Riigihalduse ministri kutsel kogunes reedel, 26. juunil esimest korda Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi juhtkomisjon. Selle tööks on keskenduda Ida-Virumaa arengu kiirendamisele, ettepanekute ja ideede korjele, võttes arvesse piirkonna eripärasid ning kliimaeesmärke.