Sa oled siin

Riik lihtsustab vallast linnaks muutmise tingimusi

15. jaanuar 2020 - 9:06

Valitsus otsustas riigihalduse minister Jaak Aabi ettepanekul lihtsustada vallast linnaks ning linnast vallaks muutmise tingimusi.


Haldusüksuse liigi muutmine vallast linnaks või vastupidi, on kehtiva regulatsiooni kohaselt liiga jäik,“ nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Näiteks on Jõhvi vald soovinud muuta end vallast linnaks, kuid senise regulatsiooniga saab seda teha vaid omavalitsuste ühinemise korral.“

Riigihalduse ministri sõnul peaks olema haldusüksuse liigi muutmist võimalik valitsuselt taotleda ka jooksvalt, ilma et omavalitsused peaksid selleks ühinema. „Samas on oluline, et neid muudatusi tehtaks läbimõeldult ja kindlate kriteeriumite alusel. Omavalitsusi tuleb kohelda võrdselt ning muudatusi tuleks kavandada põhjalikult läbi kaalutletult.“

Möödunud aasta viimases kabinetiarutelus otsustati toetada riigihalduse ministri ettepanekuid ning lepiti kokku, et haldusüksuse liigi muutmisel tuleks kohaldada järgmiseid kriteeriume:

•         Haldusüksuse liigi muutmist vallast linnaks võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu, mille haldusterritooriumil asub vähemalt 5000 elanikuga asula.
•         Linnast vallaks saamise taotlemisel elanike arvulist kriteeriumi ei ole.
•         Haldusüksuse liigi taotlemise otsuse põhjendamisel tuleb arvestada haldusüksuse ajaloolist tausta, haldusüksuse sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive ning geograafilisi, looduslikke ja muid tingimusi.
•         Otsuse põhjendamisel tuleb ühe kaalutlusena arvestada ka vastava valla või linna elanike soovi, mis tehakse kindlaks elanike arvamuse väljaselgitamise käigus.

Samad kriteeriumid kohalduks edaspidi nii jooksval haldusüksuse liigi muutmisel kui ka ühinemisel haldusüksuse liigi valimisel.

Kabineti otsusele tuginedes alustab rahandusministeerium Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu koostamist.

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2020|Rahandusministeerium

Riigihalduse minister ootab arvamusi riigireformi eelnõu projektile

Riigihalduse minister ootab arvamusi riigikogule esitatavale riigireformi eelnõu projektile, mille eesmärk on kujundada jätkusuutlik, tõhus ja elanikkonna vajadustega arvestav riigivalitsemine. 

17.01.2020|Rahandusministeerium

Minister Aab: Põlva riigimaja loomise otsus tuleb teha lähiajal

Riigihalduse minister Jaak Aab on täna Põlvamaal, et kohtuda kohalike omavalitsuste esindajatega. Plaanis on arutada riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalusi piirkonna elu edendamiseks. Veel külastab minister Põlva Noortekeskust.