Sa oled siin

Riigireformi koordinatsioonikogu andis ülevaate riigireformi tegevustest

19. oktoober 2017 - 10:40

Rahandusministeeriumis kogunes eile esimest korda riigireformi koordinatsioonikogu, mille liikmed andsid lühiülevaate riigireformi tegevuste elluviimise kohta.

„Tegeleme riigireformi tegevustega jätkuvalt. Kutsusin kokku ministeeriumide esindajad, et vaadata üle, kuidas on tegevused erinevates valdkondades edenenud ning tihendada ministeeriumite koostööd,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Riigireformi koordinatsioonikogu moodustati selle aasta kevadel eesmärgiga koordineerida riigireformi tegevusi ja kava tähtaegset elluviimist ning parandada ministeeriumite vahelist koostööd. Selle liikmeteks on kõikide ministeeriumite esindajad.

Kohtumisel andsid rahandus-, majandus- ja kommunikatsiooni-, maaelu-, kaitse-, justiitsministeeriumi ja riigikantselei esindajad lühiülevaate oma valdkonna riigireformi tegevuste elluviimisest vastavalt valitsuses kevadel kinnitatud riigireformi kavale (PDF). Juba teostatust saab esile tuua näiteks haldusreformi lõpule viimist, maavalitsuste reformiga seotud otsuseid, ühistranspordikeskuste tegevust, riiginõuete konsolideerimist ja innovatsiooni rakkerühma lõpparuande valmimist. „Ministeeriumid jätkavad reformi tegevustega vastavalt kevadel valitsuses heaks kiidetud plaanile,“ ütles Aab. 

Riigihalduse minister andis ka ülevaate riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimise ja riigimajade loomise hetkeseisu kohta. Riigimajade kontseptsiooni arutelul tutvustati valdkondlike riigimajade loomise põhimõtet ehk sarnases valdkonnas tegutsevad riigiasutused paigutatakse kokku ühte hoonesse, näiteks põllumajandus- ja keskkonnavaldkonna asutused. „Töökohtade pealinnast väljaviimise arutelud on veel pooleli ning valitsuskabinetile plaanis teha järjekordne ülevaade novembri alguses,“ lisas Aab. „Riigimajade kontseptsiooni tutvustamine on plaanis valitsuses selle aasta detsembris.“
Valitsus kiitis selle aasta kevadel heaks riigireformi kava, mille prioriteet on viia läbi kohalike omavalitsuste olukorda parandav haldusreform, kaotada maavalitsused, viia pealinnast välja sobilikud töökohad ja luua riigimajad maakonnakeskustesse. Kõikide tegevuste fookus on korrastada avalikke teenuseid.

Rahandusministeerium esitab valitsuskabineti nõupidamisele ministeeriumite sisendi alusel ülevaate riigireformi kava elluviimise kohta 2018. aasta veebruaris ning 2019. aasta veebruaris.