Sa oled siin

Riigile kuuluv tarkvara tehakse kättesaadavaks kõigile

10. märts 2021 - 9:04

Täna on riigikogus esimesel lugemisel riigivaraseaduse eelnõu muudatused, mis jõustumisel võimaldavad riigiasutustel jagada oma digitaalset vara omavahel või teha ka tasuta avalikkusele kättesaadavaks. 

Riigihalduse minister Jaak Aab märgib, et tegemist on eelnõuga, mis aitab astuda olulise sammu avatuma, läbipaistvama ning ettevõtjasõbralikuma digiriigi suunas. „Taaskasutus ja jagamismajandus on jõudnud ka riigi digitehnoloogiasse. Riigiasutustel on tekkinud palju digitaalset vara, mida saaks kasutada korduvalt. Nii saaks ühekordsest digiinvesteeringust  mitmekordselt ja laiemalt ühiskonnas kasu. Digitaalse vara jagamisel ei jää jagaja ise millestki ilma – see eristab digitaalset vara muust riigivarast,“ ütles minister. „Praegu kehtiv seadus seda võimalust ei arvesta, on mitmeti tõlgendatav ja tekitab kohmakaid menetlusi ning ajakulu. Seadusemuudatusega loome selged reeglid, kuidas tarkvara, näiteks infosüsteeme, rakendusi, veebiraamistikke jt taaskasutada ja anda tasuta kasutamiseks."

Sellega luuakse IT-sektori ettevõtjatele võimalused riigi tellimusel juba korra välja töötatud tarkvara, näiteks lähtekoodi korduvkasutamiseks. „Ühtlasi võimaldab riigi tarkvara avalikustamine pakkuda riigi kasutatavatele lahendustele täiendusi ja arendada täiesti uusi tooteid ning teenuseid,“ märkis minister Aab. Selleks täiendatakse riigivaraseadust uue eraldi jaoga, millega luuakse võimalus riigiasutustele tarkvara lähtekoodi avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Samas esitatakse piirangud ja tingimused, mille esinemise korral riigi tarkvara kasutamiseks ei anta, näiteks ei lubata riigi tarkvara avalikustada juhul, kui sellega kaasneks oht riigi küberturvalisusele, avalikule korrale või julgeolekule.

Samuti sõnastatakse reeglid riigi tarkvara üheaegseks kasutamiseks mitme riigivara valitseja poolt. „Riigiasutused  saavad edaspidi jagada tarkvara omavahel. Selline ristkasutus, mis on sarnane juba praegu toimivale andmete ristkasutusele, kiirendab tööprotsesse, säästab maksumaksja raha, vähendab senist tööhulka ja asjaajamise bürokraatiat,“ lisas minister.

Riigi tarkvara tehakse kättesaadavaks 2019. aastal loodud e-riigi ühtse koostöö ja tarkvara taaskasutuse platvormi, koodivaramu kaudu, kuhu saavad riigiasutused laadida nii tarkvara lähtekoodi kui selle kasutamise tingimused. Riigi tarkvara avalikkusele kasutamiseks andmisel valib riigivara valitseja sobiva litsentsi, eelkõige kasutatakse selleks vabavaralisi tüüplitsentse (EUPL, GPL, MIT, Apache jmt). See tähendab, et igakordselt uute tingimuste väljatöötamise asemel eelistavad riigiasutused litsentsitingimusi, mis on turuosalistele juba eraõiguslikest suhetest tuttavad.

Tutvu riigivaraseaduse muutmise eelnõuga  https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/0327dee6-2256-45c7-a1ea-006c77afb289/Riigivaraseaduse%20muutmise%20seadus

Veel uudiseid samal teemal

23.04.2021|Rahandusministeerium

Tänavu rakendab kaasavat eelarvet 49 omavalitsust

Sel aastal võimaldavad 79 kohalikust omavalitsusest rohkem kui pooled osaleda oma elanikel avalike projektide algatamisel kaasava eelarve kaudu. Nii saavad kogukonnad osaliselt otsustada omavalitsuse raha kasutamise üle, esitades ettepanekuid tegemistesse, mis nende äranägemisel oleksid vajalikud kodukandis ellu viia.

20.04.2021|Rahandusministeerium

Õiglase ülemineku visioonipäevad kutsuvad Ida-Virumaa arengu kujundamises kaasa lööma

28.-29. aprillil toimuvatel Ida-Viru õiglase ülemineku virtuaalsetel visioonipäevadel antakse ülevaade regiooni ees ootavatest väljakutsetest, tutvustatakse üleminekumõjude leevendamismeetmete hetkeseisu ning räägitakse ülemineku raames piirkonnas avanevatest võimalustest.