Sa oled siin

Riigikogu arutab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist

21. november 2007 - 0:00

Riigikogus on täna esimesel lugemisel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle kaks Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivi.
 
Eelnõu reguleerib kohustatud isikute tegevusi kliendi isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollimisel täpsemalt kui hetkel kehtiv seadus. See tähendab näiteks, et ka SMS-laenu pakkujad peavad edaspidi laenaja isikusamasuse dokumendi alusel tuvastama.
 
„Riik ei saa sallida hämaraid võlakontoreid. Iga inimene teeb küll oma laenuotsused ise, aga riigi ülesanne on maksimaalselt kontrollida, et SMS-laenude pakkujad toimiksid läbipaistvalt ja nende taust oleks puhas,” ütles rahandusminister Ivari Padar.
 
Lisaks on enamikel juhtudel võimalik tugineda krediidiasutuse poolt juba teostatud isiku tausta kontrollimisele, vältides niimoodi dubleerimist ja kulusid.
 
Eelnõu jõustumisel laieneb isikute ring, kes on oma majandus-, kutse- ning ametitegevuses kohustatud rakendama selle seaduse nõudeid.
 
Kohustatud isikuteks on pangad ja kõik finantsteenuseid pakkuvad ettevõtjad, õnnemängude korraldajad, kinnisvaravahendusega tegelevad isikud, pandimajapidajad, audiitorid ja raamatupidamise teenuse või nõustamisteenuse pakkujad. Samuti peavad seaduse nõuetega arvestama kõik kauplejad, kui neile tasutakse sularahas üle 200 000 krooni väärtuses ning teatud juhtudel ka notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid või muud õigusteenuse osutajad.
 
„Rahapesu ja terrorismi rahastamine on globaliseerunud maailmas teemad, millesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt,” ütles Padar. „Nende kuritegude ennetamine on oluline riigi hea maine ja majanduskliima usaldusväärsuse säilitamiseks. Sellepärast on tarvilik ka meie seadusi täiendada.”
 
Uue nõudena peab kohustatud isik, välja arvatud krediidiasutus, teatama rahapesu andmebüroole igast tehingust, kus sularahas või muus vääringus tasutakse 500 000 krooni või enam. Krediidiasutusele kohaldub selline teatamiskohustus vaid juhul, kui ta tegutseb sisuliselt valuutavahetajana.
 
Oluliseks uuenduseks on ettevõtjate registreerimiskohustus majandustegevuse registris. Eelnõu kohaselt tuleb majandustegevuse registris registreerida kõik finantsteenuseid osutavad ettevõtjad, kes ei kuulu finantsinspektsiooni järelevalve alla. Muu hulgas peavad end registreerima ka SMS-laenude pakkujad. Oluliselt on täpsustatud nõudeid isikutele, kes saavad olla selliste ettevõtete või nende juhtorgani liikmeteks. Registreerimise tingimuseks on, et neil ei oleks kehtivaid kriminaalkaristusi mõne tahtlikult toimepandud kuriteo ega rahapesu või terrorismiga seotud kuritegude eest.
 
Sarnased nõuded tuleb kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel üle võtta hiljemalt 15. detsembriks.
 
 
Lisainfo:

Sören Meius
Rahandusministeerium
Finantspoliitika osakond
Peaspetsialist
Tel 611 3630
soren.meius@fin.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.