Sa oled siin

Riigihangete vaidlustuste arv vähenes möödunud aastal 25 protsenti

26. mai 2020 - 9:02

Möödunud aastal vaidlustati riigihankeid 201 korral, Riigihangete Vaidlustuskomisjon (VAKO) rahuldas neist alla veerandi ehk 45 vaidlustust.

„Aastaga vähenes esitatud vaidlustuste arv 25 protsenti, aasta varasema 269 vaidlustuse asemel esitati möödunud aastal 201 vaidlustust. Arvestades, et ka riigihangete koondnumber vähenes, siis on vaidlustuste vähenemine kooskõlas hangete arvu langustrendiga,“ ütles Riigihangete Vaidlustuskomisjoni esimees Taivo Kivistik. „Esitatud vaidlustustest rahuldati veerand ehk 45.“  

VAKO poolt läbi vaadatud 201st vaidlustustest otsustati menetlusse võtta 123, sealjuures 16 juhul jäeti vaidlustus osaliselt läbi vaatamata. Vaidlustuskomisjon rahuldas 45 vaidlustust ja 72 vaidlustust jäeti rahuldamata. Menetlusse võetud vaidlustustest 8 juhul loobus vaidlustaja esitatud vaidlustusest, sh 4 juhul osaliselt. Kahel juhul saavutati hankija ja vaidlustaja vahel kokkulepe, samuti kahel juhul tunnistas hankija vaidlustuse põhjendatuks.

Enim vaidlustati riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamist (105), pakkumuse tagasilükkamist(55), alusdokumente (42) ja pakkumuse vastavaks tunnistamist (33).

„Vaidlustatud riigihangete osakaal on jätkuvalt madal. Kui eelmisel aastal korraldati kokku 6883 riigihanget, siis vaidlustati neist vaid 2,2 protsenti,“ ütles Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Estella Põllu. „Hea meel on näha, et turuosalised usaldavad vaidlustuskomisjoni ekspertarvamust, sest 83 protsendi lahenditega jäädi rahule.“

Olulisemad põhjused vaidlustuse läbivaatamata jätmiseks olid hankija poolt rikkumise kõrvaldamine, vaidlustuse esitamise õiguse puudumine ja vaidlustuse mittetähtaegne esitamine.

Kõige rohkem vaidlustati järgmiste hankijate korraldatud riigihanke menetlusi: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 12 juhul, Maanteeamet  9 juhul,  AS Eesti Raudtee 7 juhul ja Tartu Ülikool 7 juhul. Nimetatud asutused korraldavad ka arvuliselt aastas palju riigihankeid.

Enim esitasid 2019. aastal vaidlustuskomisjonile ettevõtjatest vaidlustusi: CSC Telecom Estonia OÜ 6 vaidlustust, Eesti Keskkonnateenused AS 5 vaidlustust, P. Dussmann Eesti OÜ 5 vaidlustust, ARKO Liinid OÜ ja Atko Bussiliinid kokku 5 vaidlustust ja Surgitech AS 4 vaidlustust.

Vaidlustuskomisjoni otsused avaldatakse riigihangete registris vaidlustatud riigihanke juures. 2019. aasta vaidlustuste statistika leiate riigihangete portaalist. Tutvu möödunud aasta riigihangete vaidlustuste statistikaga rahandusministeeriumi kodulehel.

Veel uudiseid samal teemal

14.01.2021|Rahandusministeerium

Kolme aasta jooksul selguvad Pärnu jõe kasutamise tulevikusuunad

Valitsuse heakskiidul algatati täna Pärnu jõe teemaplaneeringu koostamine, mis määrab ühtsed põhimõtted jõe vee- ja kaldaalade aktiivseks kasutamiseks tulevikus.

13.01.2021|Rahandusministeerium

Rahatarkuse õpetamine koolides teeb edusamme, kuid vajab süsteemset lähenemist

Järjepideva ja asjakohase rahatarkuse õpetamiseks on oluline pikaajaline visioon, keskselt koordineeritud ja süsteemne õpetamine, ühtsed ja kergesti kättesaadavad õppematerjalid ning õpetajate täiendkoolitus, selgub täna tutvustatavas finantskirjaoskuse kujundamise