Sa oled siin

Riigihalduse minister tutvustas Ida-Viru õiglase ülemineku fondi jaotuskava

5. märts 2021 - 14:37

Riigihalduse minister Jaak Aab andis eile valitsusele ülevaate Ida-Viru õiglase ülemineku mehhanismi kasutamise ettevalmistustest ning tutvustas üleminekufondi muudetud jaotuskava. Uue ettepaneku kohaselt jaotuks fondi vahenditest 80% mitmekesise ja nutika ettevõtluse ning 20% atraktiivse elukeskkonna jaoks.

Rahandusministeerium on ette valmistanud esialgse kava, mille alusel üleminekufondi raha jaotus täidaks seatud eesmärke parimal võimalikul moel. „Arvestades partneritelt saadud sisendiga ning juhtkomisjoni liikmete ettepanekutega, oleme meetmete rahastamiskava mõnevõrra muutunud,“ ütles minister Jaak Aab.

Kuna planeeritud Narva haigla ning kultuuri- ja sporditaristu investeeringud ei ole fondi määruse järgi abikõlblikud, jaotuks see raha teiste vajalike tegevuste vahel. „Näiteks saame nüüd enam panustada kaugkütte lahti sidumisse põlevkivist, tööstusinvesteeringutesse või ettevõtluse mitmekesistamiseks ning ka omavalitsused saavad toetada ülemineku protsessi piirkonnas, investeerides eakate hoolekande ja lastehoiu võimalustesse, avalike hoonete energiatõhususse, säästva liikuvuse ning ringmajanduse arengusse,“ selgitas Aab. Narva haigla ja kultuuritaristu investeeringuid saab toetada teistest eurofondidest.

Õiglase ülemineku kava ettevõtluse suund keskendub tööstusinvesteeringutele, ettevõtluse teadmusmahukuse kasvatamisele ja tugiteenustele, väikeettevõtlusele, põlevkivisektori töötajate täiendõppele ja uuele töökohale asumise kiirendamisele, majanduse muutust toetavate uute tasemeõppe õppekavade arendamisele.
Teine, elukeskkonna suund, näeb ette tegevused kaugkütte lahti sidumiseks põlevkivist, põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamise ja tervisekahjude vähendamise ning ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamise.

Valitsuskoalitsioon otsustas kuu alguses õiglase ülemineku sihtpiirkonda mitte laiendada ning hetkel keskendutaksegi meetmete sisu ja jaotuspõhimõtete ette valmistamisele võimaldamaks anda Ida-Virumaale vajalikku tuge põlevkivisektori taandumisest tingitud majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamõjude leevendamisel ning uue kliimaeesmärke toetava majandusstruktuuri ülesehitamisel.

Õiglase ülemineku fond panustab piirkondade ja inimeste toimetulekule sotsiaalsete, tööhõive, majanduslike ja keskkonnamõjudega, mis kaasnevad Euroopa Liidu 2030 kliimaeesmärkidega ning eesmärgiga saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Täpsem info: rahandusministeeriumi kodulehelt.