Sa oled siin

Riigihalduse minister ootab arvamusi riigireformi eelnõu projektile

17. jaanuar 2020 - 8:47

Riigihalduse minister ootab arvamusi riigikogule esitatavale riigireformi eelnõu projektile, mille eesmärk on kujundada jätkusuutlik, tõhus ja elanikkonna vajadustega arvestav riigivalitsemine. 

Laiapõhjaliseks ja tulemuslikuks riigireformi tegevuste elluviimiseks on parlamendil kavas arutada riigireformi eelnõu, millele valitsus esitab oma sisendi. „Oleme rahandusministeeriumis kokku pannud riigireformi eelnõu projekti ja ootame sellele nüüd ettepanekuid ning täiendusi,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Mul on kavas ka kohtumised huvigruppide ja asjatundjatega, kes on teinud ettepanekuid reformi sisu osas. Eelnõus on näiteks arvestatud paljude Riigireformi Sihtasutuse poolt esitatud põhimõtetega.“

Riigikogu otsuse eelnõu ettepanekute kohaselt korraldatakse valitsussektor ümber selliselt, et riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste toimimine toetab ühiskonna terviklikku arengut ja tootlikkuse kasvu. „Riigivalitsemine muutub pidevalt paindlikumaks ja avalike teenuste pakkumisel hakkab üha olulisemat rolli mängima asutuste ülene koostöö,“ lisas minister.

„Riigireform ja riigivalitsemise uuendamine peab olema mõtteviis, mida riigiasutustes igapäevaselt juurutatakse,“ rõhutas Aab. „Eesti riigikorraldust muudetakse jätkuvalt kohanemisvõimelisemaks ja paindlikumaks, mis võimaldab tuleviku väljakutsetega edukamalt toime tulla. Kesksel kohal on e-riigi arendamine, inimesekeskne avalike teenuste pakkumine ning regionaalne tasakaal. Eelnõu sisaldab laiapõhjalist tegevussuundade loetelu, mida tuleb arvestada kõikides valitsussektori tegevusvaldkondades.“

Riigireformi tegevussuunad on jagatud nelja temaatilise eesmärgi alla, mis moodustavad ühtse terviku. Neli kategooriat on tulevikule orienteeritud riik, kohanemisvõimeline ja tegus riik, inimeste vajadustele suunatud riik ning regionaalselt tasakaalus riik. Riigireformi tegevussuundi rakendatakse konkreetsete algatuste kaudu. Riigikogu ja valitsuse eelnõude algatamisel arvestatakse otsuse põhimõtteid ning nende põhimõtetega arvestamist kirjeldatakse mõjuanalüüsides.

Rahandusministeerium ootab ettepanekuid ja arvamusi riigireformi eelnõu otsusele 28. jaanuarini. Pärast ettepanekute analüüsi esitab riigihalduse minister otsuse eelnõu valitsusele heaks kiitmiseks. Tutvu riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu ja seletuskirjaga eelnõude infosüsteemis. Loe ka valitsuses eelmise aasta augustis heaks kiidetud riigireformi tegevuskava 2019-2023 (DOCX).

Riigireform on valitsuse 2019-2023 prioriteetne tegevus, mille eesmärk on saavutada tõhusam valitsemine. Valitsuse tegevusprogrammi 2019-2023 p 3.3 alusel esitab riigihalduse minister valitsusele Riigikogu otsuse eelnõu riigireformi elluviimiseks.


 

Veel uudiseid samal teemal

20.02.2020|Rahandusministeerium

Riik toetab kohalikke omavalitsusi 557 miljoni euroga

Valitsus otsustas täna riigihalduse ministri Jaak Aabi ettepanekul anda omavalitsustele tasandus- ja toetusfondist 203,6 miljonit eurot, millele lisandub jaanuaris jagatud 353,7 miljonit eurot. Omavalitsustele eraldatava toetuse maht on kümne aastaga kasvanud peaaegu kaks korda.

19.02.2020|Rahandusministeerium

Simson, Aab ja Aas veavad arutelu Ida-Viru tulevikust

Riigihalduse minister Jaak Aab, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson kohtuvad homme, 20. veebruaril Ida-Virumaal ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste esindajatega.