Sa oled siin

Riigieelarveliste asutuste kogukulu tõusis augustis 4,1 protsenti

14. oktoober 2021 - 14:10

Riigieelarveliste asutuste kogukulu kasvas 2021. aasta augustis eelneva aasta augustiga võrreldes 37,5 miljonit eurot ehk 4,1 protsenti, 949,8 miljoni euroni. Kogukulu kasvu panustasid enim majandamiskulud ja investeeringud.

2021. aasta augustis suurenesid riigieelarve positsiooni mõjutavad kulud, milleks on kulud ilma välisvahendite ja edasiantavate maksutuludeta, 549,6 miljonilt eurolt 626,6 miljoni euroni ehk 77 miljonit eurot eelneva aasta augustiga võrreldes, mis teeb aastaseks kasvutempoks 14 protsenti. Eelarvepositsiooni mõjutavate kulude kasv jäi oluliselt kiiremaks kogukulude kasvust, kuna augustis finantseeriti kodumaistest vahenditest majandamiskulusid, tööjõukulusid ja investeeringuid 59 miljoni euro võrra rohkem ja kodumaiseid toetuseid anti 15,4 miljoni eest enam kui eelneval aastal.

Augustis suurenesid võrreldes eelneva aasta sama kuuga kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 10 miljonit eurot, kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 3,1 miljonit eurot ja sotsiaaltoetused 6,7 miljonit eurot. EASile makstud turismivaldkonna kriisitoetused ja toetused välisinvesteeringute kaasamiseks on kasvatanud augustikuu kodumaist sihtfinantseerimist tegevuskuludeks ligikaudu 6,7 miljonit eurot. Samuti panustas tegevuskulude sihtfinantseerimise suurenemisesse Töötukassale makstav töövõimetoetuse ja töötutoetuse aastane kasv 3,4 miljoni euro võrra. Sotsiaaltoetustest moodustas vanaduspensioni suurenemine 5,3 miljonit eurot.

Investeeringud kasvasid augustis 20,8 protsenti ehk 9,6 miljonit eurot, kusjuures käesoleval aasta jooksul on investeeringuid tehtud 44,2 miljonit eurot rohkem kui eelneva aasta augustikuu lõpuks. Suurima mahuga investeeringud olid augustis Tallinna Muusika- ja Balletikooli ehitamine, gümnaasiumivõrgu korrastamine, idapiiri ehitus ja riigimaanteede ehitus.

Tööjõukulud kasvasid augustis 7,3 protsenti ehk 5,9 miljonit eurot, millest pensionieraldiste suurenemine moodustab 1,9 miljonit eurot. Tööjõukulude kasvu põhjusteks on augustis peamiselt tervishoiutöötajatele ületundide eest makstud tasud ning koroonakriisi haldamiseks täiendava tööjõu kaasamisega seotud kulud.

Majandamiskulud suurenesid augustis peamiselt kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude ning koroonaviiruse leviku peatamiseks tehtud testimise ja vaktsineerimise kulutuste kasvu tõttu 13,8 miljonit eurot, mis teeb majandamiskulude aastaseks kasvuks 23,8%. 2021. aasta lisaeelarve vahendeid eraldati augustis majandamiskuludeks 3,6 miljoni euro ulatuses.

Joonis 1. Riigieelarveliste asutuste kulud peamiste kululiikide lõikes 2021. aasta augustis, miljonites eurodes, muutus protsentides 2020. aasta augustiga võrreldes

Veel uudiseid samal teemal

22.10.2021|Rahandusministeerium

Kaheksa kuu eelarvepuudujääk kahanes aastaga üle 170 miljoni

Augusti lõpuks oli valitsussektori eelarvepuudujääki kogunenud 801 miljonit eurot, mis moodustab aastasest SKPst 2,7 protsenti.

20.10.2021|Rahandusministeerium

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse kõne 2022. aasta riigieelarve esimesel lugemisel

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse kõne Riigikogus 2022. aasta riigieelarve esimesel lugemisel 20. oktoobril 2021