Sa oled siin

Riigi kinnisvarareformi fookus on tõhusamal valitsemisel

1. august 2019 - 12:49

Riigi kinnisvarareform keskendub üha enam varade halduse koondamise kõrval juhtimissüsteemi välja töötamisele, et tagada portfelli ja kulude tõhusus ning investeeringute parem juhtimine. Valitsus kinnitas täna riigi kinnisvara valitsemise koondaruande 2015-2018, mis annab ülevaate riigi kinnisvara portfellist.

"Riigi kinnisvarareformi siht on olnud teha asju õiges järjekorras - esmalt tuua varad niiöelda ühtse katuse ehk valdavalt RKASi alla, seejärel vaadata, et pinnakasutus oleks mõistlik ning siis otsustada, kuhu investeerida," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Samas tuleb olla ka paindlik, aastate jooksul on ilmnenud, et kõiki hoonestatud varasid ei ole otstarbekas RKASile üle anda. Vara omandist ja teenuse pakkujast sõltumata tuleb teha ratsionaalseid otsuseid."

Riigiasutuste hooneportfelli pindala on 2,2 mln m². Sellest pisut üle poole on Riigi Kinnisvara ASi kaudu hallatud, 38% on riigi haldamisel ning 11% on kasutusse võetud erasektorist.

Kui riigi kinnisvarareformi ellu viimisel on pikalt keskendutud  varade tsentraliseerimisele, siis viimasel paaril aastal on fookus nihkunud juhtimissüsteemi välja töötamisele, millega tagada portfelli ja kulude optimeerimine ning investeeringute parem juhtimine.

Esimese sammuna uue juhtimissüsteemi rakendamisel on ühtsetel alustel hinnatud portfelli seisukord ja pikaajaline rahastamisvajadus.

"Riigi hoonete seisukord keskmisena ei ole halb, kuid portfell vajab investeeringuid remondivõla vähendamiseks, heasse seisukorda viidud hoonete seisukorra säilitamiseks ning hoonete vastavaks viimiseks kasutajate muutunud vajadustele," ütles Aab.

Riigi maaportfellis on 1,7 mln ha maad, mis moodustab rohkem kui 1/3 Eesti pindalast. Hoonestamata maad valitseb valdavalt keskkonnaministeerium. Pindala järgi on Riigimetsa Majandamise Keskuse valitsemisel 84% ja Maa-ameti valitsemisel 11% riigimaast. Aruandes märgitakse, et hoonestamata maa valitsemist saab tõhustada ja halduskoormust vähendada maade võõrandamise ja kasutamiseks andmise põhimõtteid üle vaadates.

Ettepanekud riigivara paremaks valitsemiseks esitatakse arutamiseks eraldi valitsuskabineti nõupidamisele.

Aruandega saab tutvuda siin.

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020|Rahandusministeerium

Aab: linnad ja vallad peavad saama suurema otsustusvabaduse oma töö korraldamises

Rahandusministeerium saatis avalikule kooskõlastusringile kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muudatuste eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK). Sellele eelnes aastapikkune põhjalik ettevalmistus koostöös eksperdikomisjoniga, kuhu kuulusid omavalitsuste ja riigi esindajad ning tunnustatud eksperdid.

29.06.2020|Rahandusministeerium

Ida-Virumaa arengu kiirendamiseks ja õiglase ülemineku kava koostamiseks alustas tööd juhtrühm

Riigihalduse ministri kutsel kogunes reedel, 26. juunil esimest korda Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi juhtkomisjon. Selle tööks on keskenduda Ida-Virumaa arengu kiirendamisele, ettepanekute ja ideede korjele, võttes arvesse piirkonna eripärasid ning kliimaeesmärke.