Sa oled siin

Reitinguagentuur S&P kinnitas Eesti reitingu senisel kõrgel tasemel

29. veebruar 2020 - 11:14

Reitinguagentuur Standard and Poor’s kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- ja tõstis reitingu väljavaate stabiilsest positiivseks. Lühiajaline reiting kinnitati senisel tasemel A-1+.

Reitingu väljavaate tõstmine positiivseks tuleneb ennekõike Eesti viimaste aastate märkimisväärsest majanduskasvust ja headest edasisest kasvuväljavaadetest nõrgenevas väliskeskkonnas.

Majanduskasvu on toetanud Euroopa Liidu fondide toel hoogustunud ehitustegevus, aga ka kõrgemalt tasustatud teenuste sektori panus. Viimane on jätkuvalt konkurentsivõimeline, hoolimata suurest palgakasvust, mis teatud sektortites on tõstnud palgad ELi keskmistele tasemetele.

Eesti majanduskasv on viimasel kolmel aastal ületanud agentuuri ootusi. Kiire palga ja tööhõive kasvu taustal on tugevalt kasvanud eratarbimine, investeeringuid on hoogustanud oodatust kiirem ELi toetuste kasutusele võtmine.

Reitingut toetavad ka Eesti tugevad institutsioonid ja jätkusuutlik eelarvepoliitika. Agentuur prognoosib Eestile järgnevatel aastatel üksnes väikest eelarvepuudujääki. Eesti võlakoormus on jätkuvalt euroala madalaim.

Euroala väikese ja avatud majandusega liikmena on Eestil vaja säilitada piisavalt fiskaalseid puhvreid võimaliku majanduslanguse vastu.

Järgmistel aastatel jäävad kasvutingimused Eesti jaoks soodsaks, kuid majanduse edasine kasv on senisest aeglasem ja jätkusuutlikum. Väline nõudlus väheneb peamiste kaubandusparterite majanduskasvu nõrgenemise tõttu.

Eratarbimine püsib kõrgel tasemel, kuid ka majapidamiste säästumäär on endiselt kõrge, peegeldades üldist ettevaatlikkust tuleviku suhtes.

Isegi nõrgemate kasvunumbritega läheneb Eesti majandus agentuuri hinnangul järgmistel aastatel euroala keskmisele tasemele.

Keskmises ja pikemas perspektiivis on majanduskasvu peamisteks takistusteks jätkuvalt pingeline tööturg kiire palgakasvu ja rekordilise hõivemääraga. Pikemas perspektiivis on jätkuvalt probleemiks ka tööealise elanikkonna vähenemine.

Reitingu tõstmiseni veel kõrgemale viiks senisest tugevam sissetulekute kasv, mis näitaks tootlikkuse tõusu suurema lisandväärtusega teenuste sektoris.

Veel uudiseid samal teemal

24.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelmise aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 äriühingus, neist ainuomandis 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.

08.09.2020|Riigikantselei

Ida-Virumaa ootab selget sihti ja elanike kaasarääkimist

Täna toimub Ida-Virumaa õiglase ülemineku programmi avalik veebiarutelu, mille fookuses on piirkonna edasine areng ning sellega seotud võimalused. Keskkonnasäästlikule majandusele ülemineku planeerimisel keskendutakse seekordsel kohtumisel elu- ja  looduskeskkonnale ning inimeste võimalustele osaleda ühiskondlikes protsessides.