Sa oled siin

Rahapesuvastane võitlus koondub rahandusministeeriumi haldusalasse

17. juuni 2020 - 15:51

Täna Riigikogu poolt vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse raames tuuakse seni politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroo eraldiseiseva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Uus asutus rahandusministeeriumi haldusalas luuakse seaduse kohaselt järgmise aasta 1. jaanuaril.

„Valitsuse jaoks on rahapesu tõkestamine ja ennetamine väga oluline prioriteet. See, et Eestit viimaste aastate suurtes rahapesujuhtumites ära kasutati, oli meile valus õppetund. Peame tõsiselt pingutama selle nimel, et midagi taolist enam ei korduks. Oleme juba suurendanud rahapesu tõkestamisega tegelevate asutuste rahastust ja täiendanud seadusi. Tõhusamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks pean vajalikuks ka muudatusi valdkonna institutsionaalses ülesehituses, meil on vaja suuremat fokusseeritust,“ selgitas rahandusminister Martin Helme muudatuse vajalikkust.

Rahapesu andmebüroo toomisel rahandusministeeriumi haldusalasse on peamiseks eesmärgiks koondada valdkonna poliitika kujundamine ja praktiline rakendamine ühte kohta. „Riigile on väga oluline, et rahapesu andmebüroo on tugev partner Eesti finantssektorile. Iseseisva asutusena rahandusministeeriumi haldusalas, tihedas koosöös maksu- ja tolliameti ning finantsinspektsiooniga, on rahapesu tõkestamine ja ennetamine tulevikus kindlasti tõhusam. Ühtlasi saame nii koondada selle väga keerulise finantskuriteo analüüsiks vajalikku oskusteavet rahanduse valdkonnas,“ sõnas Helme.

Juba praegu on rahapesu andmebürool hulk ülesandeid, mis sobivad paremini rahandusministeeriumi valitsemisalasse, nagu näiteks järelevalve rahapesu tõkestamisega seotud kohustatud isikute tegevuse üle, rahapesu tõkestamist puudutavates valdkondades tegevuslubade taotluste menetlemine ja ettevõtete majandustegevuse või tegevusloa peatamine.
„Valitsus otsustas eelmisel aastal oluliselt suurendada rahapesu andmebüroo rahastust ja meeskonda. Büroos on alustatud strateegilise analüüsi funktsiooni loomisega. Strateegiliseks analüüsiks vajalike andmete töötlemise oskusteave on samuti rahandusministeeriumi valitsemisalas olemas ja suurem sünergia asutuste vahel on seetõttu eelis,“ ütles Helme.

Rahapesuvastase võitluse põhirõhk liigub järjest rohkem ennetustegevusele ja seetõttu on rahapesu andmebürool vaja teha senisest tihedamat koostööd turuosalistega ja olla neile vajadusel ka partneriks. Euroopa Liidu arengutest tulenevalt saab rahapesu andmebüroo lähitulevikus juurde uusi ülesandeid, teisalt plaanitakse ka EL-ülese koostöö- ja infovahetuse tõhustumist. Samuti muutub järjest olulisemaks lisaks tavapärasele pangandusele ka finantstehnoloogia (fintech) ja virtuaalvääringute valdkonna arengute jälgimine ja analüüs. Eesti riik peab üleilmse finantssektori arengutega kaasas käima ja see muudatus on kindlasti oluline tulevikku vaatav samm. Rahapesu andmebüroo toomisel rahandusministeeriumi haldusalasse tuleb samas silmas pidada, et muutusega säiliks andmebürool hea infovahetus ja koostöö keskkriminaalpolitseiga. Selle protsessi sujuvaks korraldamiseks on loomisel töörühm, mida hakkab juhtima rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali.

„Rahapesu andmebüroo ülesanded ja roll Eesti ühiskonnas lähiaastatel suurenevad ning seetõttu julgustame kõiki büroo töötajaid selle olulise muudatusega kaasa tulema, et seda ootust pühendumusega täita. Soovime, et uue asutuse käivitamine toimuks võimalikult sujuvalt ning seniste töötajate õigustatud ootustega arvestataks. Rahandusministeeriumi alla toomine lihtsustab ka rahapesu andmebüroo edasiseks arenguks vajalike finantssektori spetsialistide värbamist. Konkureerib ju rahapesu andmebüroo töötajate pärast üha rohkem finantssektoriga,“ ütles rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali.

Eraldi tähelepanu pööratakse kavandatava sammu rahvusvahelisele tutvustamisele, sest tagada tuleb rahapesu andmebüroo koostöövõrgustike säilimine ja liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides kogu üleminekuperioodil ja edaspidi.

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.