Sa oled siin

Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas Moneyvali tegevuskava

5. veebruar 2020 - 10:10

Teisipäeval, 4. veebruaril toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil kinnitati Moneyvali hindamiseks valmistumise tegevuskava.

Eestit on 2021. aasta sügisel ees ootamas Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval uus hindamine. Seetõttu arutas komisjon põhjalikult hindamiseks vajalike ettevalmistustööde seisu ning kinnitas hindamiseks valmistumise tegevuskava.

Seekordsel hindamisel analüüsib Moneyval, kuidas me erinevaid seaduseid ja regulatsioone praktikas ellu rakendame ja milline on meie asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestamisega tegeleda. Valitsuskomisjoni juhi, rahandusminister Martin Helme sõnul on väga oluline süsteemne ja sisuline ettevalmistus Moneyvali hindamiseks. „Me peame riigina pingutama, sest palju on veel teha. Me ei tohi  alahinnata riski, et Eesti võib sattuda rahapesu tõkestamise osas tõhustatud järelevalve all olevate riikide nimekirja. Sellel on väga negatiivsed tagajärjed nii riigi rahvusvahelisele mainele, finantskeskkonnale kui ka seonduvale halduskoormusele,“ ütles Helme.

Samuti said komisjoni liikmed ülevaate finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri viimaste kuude tegevusest seoses erinevate rahapesujuhtumite uurimistega. Rahandusminister Martin Helme sõnul on oluline, et komisjonil on olemas regulaarne ja ajakohane ülevaade käimasolevate rahapesujuhtumite uurimiste seisust.

Seadusandliku raamistiku arendamise osas sai valitsuskomisjon ülevaate Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivi (AMLD V) ülevõtmise seisust. Kõik direktiivi ülevõtmiseks vajalikud seaduseelnõud said eelmisel aastal valitsuse heakskiidu. Virtuaalvääringu tegevuslubade andmise karmistamise seadus võeti Riigikogus eelmisel aastal vastu, teised rahapesu tõkestamise tõhustamiseks vajalikud seaduseelnõud on Riigikogus teisel lugemisel. Plaani kohaselt saavad need seaduseelnõud lähikuudel Riigikogus vastu võetud.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni tegevus hõlmab nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitika kujundamist kui ka koordineerimist riiklike riskide kaardistamisel ja nende maandamise tegevusplaani koostamisel. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajad.