Sa oled siin

Rahapesu tõkestamise komisjon tutvus rahapesu uurimise olukorraga

3. mai 2007 - 0:00

Eile, 2. mail toimunud istungil kinnitas rahapesu vastast võitlust koordineeriv valitsuskomisjon komisjoni teise tegevusaruande, tutvus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse väljatöötamise hetkeseisuga ja kuulas rahapesu andmebüroo juhi ülevaadet rahapesukuritegude uurimisest Eestis.

"Komisjon töötas väga konstruktiivselt," hindas rahandusminister Ivari Padar eile toimunud koosolekut. "Langetasime otsuse mitme eelnõu koostamisel tekkinud olulise küsimuse osas ja kinnitasime tegevusaruande, mis edastatakse valitsusele. Teeme valitsusele ühtlasi ettepaneku senisest veelgi enam teema olulisust rõhutada - rahapesu ohustab iga õigusriigi majandust. Meenutagem kasvõi Lätis tekkinud probleeme, kui sealsed pangad sattusid rahapesukahtluse alla ja nende pankade Ameerika korrespondentarved suleti. Olukord mõjus väga negatiivselt Läti mainele."

Rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra andis komisjonile ülevaate rahapesu uurimisest. "Eelmisel aastal teatati rahapesu andmebüroole 2697 kahtlasest tehingust, kus liikusid näiteks suured summad sularahas või oli alust kahlusteks, et tehingutes kasutatakse variisikuid. Kokkuvõttes esitasime eelmisel aastal uurimiseks materjalid, milles kahtlaste tehingute koguväärtus oli 4,9 miljardit krooni," rääkis Vahtra. "Politsei töötab meie poolt edastatud perspektiivsete materjalidega tõhusalt - tänavu on kriminaalmenetluse käigus arestitud juba 109,5 miljonit krooni."

Probleemina tõi Vahtra välja vajaduse suurendada rahapesuga seotud kuritegevusele spetsialiseerunud uurijate ja prokuröride hulka. "Positiivne on see, et justiitsministeerium korraldab tänavu rahapesu alase koolituse prokuröridele ja kohtunikele," rääkis Vahtra. "Selle viivad läbi kogemustega eksperdid mitmetest EL liikmesriikidest." Vahtra avaldas ka heameelt, et rahapesu andmebüroo töötajate hulk on võrreldes eelmise aastaga tublisti kasvanud ja loodud on kriminaaltulu jälitamisele spetsialiseerunud üksus. "Problemaatiline on hetkel veel ka riiklik statistika - samas on rahapesu andmebüroo koostöös sise- ja justiitsministeeriumiga juba asunud välja töötama spetsiaalset mudelit rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase statistika kogumiseks ja tegeleme ka statistikasüsteemi tõhususe analüüsiga," märkis ta.
 
Valitsuse korraldusega eelmise aasta maikuus moodustatud komisjoni liikmeteks on esindajad finantsinspektsioonist, maksu- ja tolliametist, Eesti Pangast, riigiprokuratuurist, välis-, justiits-, rahandus- ja siseministeeriumist, samuti politsei- ja kaitsepolitseiametist ning keskkriminaalpolitseist. Komisjoni esimees on rahandusminister Ivari Padar.
 
Komisjoni töö sisuks on valdkonnaga seotud küsimuste analüüs ning probleemidele ühiste lahenduste väljatöötamine. Sealhulgas koordineerib komisjon vastavate õigusaktide rakendamist ja väljatöötamist. Samuti teeb komisjon ettepanekuid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõhustamiseks, osaleb rahvusvahelises koostöös ning Euroopa Liidu vastava poliitika väljatöötamises.

 
Lisainfo:

Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3035
gsm 56215672
e-post: Kristi.Kynnapas@fin.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.