Sa oled siin

Rahapesu tõkestamise komisjon kinnitas selle aasta tegevuskava

10. jaanuar 2007 - 0:00
Eile, 9. jaanuaril, kogunenud valitsuse rahapesu tõkestamise komisjon otsustas selle aasta prioriteetsed tegevused ja pani paika komisjoni tänavuse tegevuskava.
 
Otsustati, et esmajärjekorras asutakse tegelema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uuendamisega - selleks moodustatakse töörühm, kuhu kuuluvad kõigi komisjoni liikmeks olevate asutuste esindajad ning komisjoni juures tegutseva turuosalisi ühendava nõukoja kaudu seaduse subjektid. Rahandusministeerium on välja töötanud esialgse seaduseelnõu projekti, mis kaardistab peamised Euroopa Liidu seadusandlusest tulenevad nõuded ja otsustuskohad. Töörühm alustab eelnõu täiendamist jaanuari jooksul.  
 
Samuti kuulasid komisjoni liikmed rahandusministeeriumis valminud analüüsi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi hetkeolukorra kohta Eestis. Suures osas vastavad Eesti sellekohane seadusandlus ja süsteem rahvusvahelistele nõuetele, kuid on ka mõningaid olulisi küsimusi, mis vajavad lahendamist.
 
Nimetatud küsimustele lahenduste leidmiseks otsustati, et kõik komisjoni kuuluvad ametkonnad esitavad ülevaate toimivast rahvusvahelisest koostööst, pühendades eritähelepanu koostööd takistavatele aspektidele. Lisaks analüüsivad komisjoni liikmed arvelduskontode avamisel tekkivaid riske, kui konto omanik ei ole isiklikult pangas kohal. „Kolmanda isiku kaudu isikusamasuse tuvastamine on üks keerulisemaid ja riskantsemaid valikukohti uuenevas seadusandluses - ühelt poolt ei tohi seada ebamõistlikke takistusi klientidele, kuid samas on juba ette näha probleeme piisava ja adekvaatse regulatsiooni kehtestamisel," selgitas teemaga tegelemise vajalikkust komisjonis rahandusministeeriumi esindanud finantspoliitika osakonna juhataja Lelo Liive. "Otsustasime ka kaardistada erinevate subjektide „parimad praktikad” kliendi isiku tuvastamise ja tema isikuandmete kontrollimise kohta. Järelevalve tõhustamiseks ja  Eesti majandussüsteemi kuritarvitamise vältimiseks on kavas käesoleva aasta lõpuks sõlmida vastastatikused koostöölepingud rahapesu andmebüroo ja teiste riiklikku järelevalvet teostavate asutuste vahel."
 
Märtsikuuks otsustati rahandusministeeriumi ja turuosaliste nõukoja eestvedamisel koostada riikliku järelevalve töötajate ja turuosaliste koolitusvajaduse ja koolituste korraldamise kava. Lisaks otsustati istungil, et rahapesu andmebüroo arendab koostöös sise- ja justiitsministeeriumiga välja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase statistika kogumise mudeli ja tegeleb ka statistikasüsteemi tõhususe analüüsiga. Ka arutati küsimust, kas Eesti vajab rahapesu küsimusele spetsialiseerunud uurimisüksust. Rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra nentis, et hindamisraportites on Eestile ette heidetud fakti, et puuduvad kindlalt piiritletud ring spetsiifiliste teadmistega rahapesu kuritegude uurijad. Seega tuleb pakkuda spetsiifilist koolitust maksu- ja tolliameti, kaitsepolitseiameti ja keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude uurijatele.
 
Valitsuse korraldusega eelmise aasta maikuus moodustatud komisjoni liikmeteks on esindajad finantsinspektsioonist, maksu- ja tolliametist, Eesti Pangast, riigiprokuratuurist, välis-, justiits-, rahandus- ja siseministeeriumist, samuti politsei- ja kaitsepolitseiametist ning keskkriminaalpolitseist. Komisjoni esimees on rahandusminister Aivar Sõerd. 

Komisjoni töö sisuks on valdkonnaga seotud küsimuste analüüs ning probleemidele ühiste lahenduste väljatöötamine. Sealhulgas koordineerib komisjon vastavate õigusaktide rakendamist ja väljatöötamist. Samuti teeb komisjon ettepanekuid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõhustamiseks, osaleb rahvusvahelises koostöös ning Euroopa Liidu vastava poliitika väljatöötamises.

Lisainfo:

Sören Meius
Rahandusministeerium
Finantspoliitika osakond

Ettevõtluse talitus
Tel. 611 3630
E-mail:
soren.meius@fin.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.