Sa oled siin

Rahapesu tõkestamine Eestis sai Euroopa Nõukogult hea hinnangu

5. november 2014 - 10:55

Eesti kaitses Euroopa Nõukogu juures edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raportit. Nõukogu rahapesu ekspertkomitee MONEYVAL tunnustas meie arengut, Eesti läbis hindamise kõigis kategooriates. 

Raportis tõsteti esile, et Eesti on parandanud seadusi vastavalt eelmise vooru soovitustele, lõpetamas asutusteülese rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuhinnangu koostamist ning allkirjastanud Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva konventsiooni.

Eksperdid leidsid, et Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetusmeetmed vastavad rahvusvahelistele standarditele. 2013. aasta sügisel toimunud hindamisvisiidil veenduti, et seaduses nimetatud isikud teavad, kuidas meetmeid rakendada.

Eraldi analüüsiti ka rahapesu ja terrorismi rahastamise mõisteid seadustes ja kuriteokoosseisude vastavust rahvusvaheliste konventsioonide nõuetele ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid üldiselt. Põhjalikult hinnati järelevalve ning konfiskeerimise ja arestimise süsteemi. Edasiste soovituste hulgas rõhutas raport näiteks spetsialistide koolitamise tähtsust ning soovitab süsteemse koolitamisega jätkata ka tulevikus. Eesti peab edusammudest MONEYVALile uuesti raporteerima kahe aasta pärast.

”Hea hinnang Eesti võimele rahapesu tõkestada osundab seni tehtud õigetele valikutele ja kindlasti aitab suurendada meie finantskeskkonna usaldusväärsust. Samas ei tohi me tähelepanu tuhmuda, sest rahapesuga seonduvad riskid on jätkuvalt kõrged. Muuhulgas tuleb tulevikus üha rohkem silmas pidada tehnoloogiliste uuendustega kaasnevaid ohte,” sõnas rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali.

MONEYVALi IV hindamisvoor Eestis algas 2013. aasta kevadel, Euroopa Nõukogu eksperdid intervjueerisid hindamisvisiidi käigus rohkem kui 120 avaliku ja erasektori esindajat. Hindamisvooru ajal valmis rahandusministeeriumi koordineerimisel ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise olukorrast Eestis. Selle, hindamisvisiidi ning lisaandmete põhjal koostatud raport ning lühikokkuvõte on kättesaadavad MONEYVALi kodulehel. Raporti edukas kaitsmine toimus MONEYVALi plenaaristungil 18. septembril.

IV hindamisvoor keskendus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise võtmesoovituste ja eelmise hindamisvooru järgse progressi hindamisele, sealhulgas hinnati kehtiva süsteemi efektiivsust üldiselt. Eraldi kontrolliti ka Eesti seaduste vastavust ELi rahapesuvastasele direktiivile. 

MONEYVAL (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures) on Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee ning selle eesmärk on viia läbi vastastikuseid hindamisi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse meetmete osas. Moneyvali liikmesriikide eesmärgid on ka  rahvusvahelise koostöö edendamine ja info jagamine erinevate rahapesu tõkestamise meetmete, nende rakendamise võimaluste ja rahapesu kohta Euroopas.

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.