Sa oled siin

Rahapesu komisjon andis valitsusele aru

2. november 2006 - 0:00

Rahandusminister Aivar Sõerd tutvustas tänasel valitsuse istungil esimest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega tegeleva komisjoni tegevuse aruannet.

“Viimastel aastatel maailmas toimunu on toonud kaasa vajaduse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasele võitlusele rohkem tähelepanu pöörata. Eesti ei saa hoolimata oma väikesest rahvaarvust enda rolli alahinnata. Selleks, et senisest koordineeritumalt tegutseda, otsustaski valitsus luua komisjoni,” selgitas rahandusminister Aivar Sõerd. “Rahapesu ja terrorismi rahastamisega võitlemisest sõltub otseselt Eesti majanduse käekäik ning meie riigi ja finantssektori maine rahvusvahelisel areenil. Saame selles võitluses edukad olla vaid poliitilise tahte olemasolu korral ja praegusel valitsusel on selge soov teemaga jõuliselt tegeleda.”

Täna esitas komisjon valitsusele esimese tegevusaruande, milles käsitletakse seni tehtud töö nelja põhisuunda - siseriikliku koordinatsiooni sisseseadmist, nõukoja asutamist Eesti ettevõtjate ja organisatsioonide teadlikkuse tõstmiseks rahapesu ja terrorismi rahastamisega seoses, Euroopa Nõukogu ekspertkomitee hindamise läbiviimise ettevalmistamist ja eelhindamise korraldamist ning Eesti seadusandluse EL  õigusega kooskõlla viimist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vallas.

Komisjoni loomise ja töö alustamisega on Eestis sisse seatud siseriiklik rahapesu tõkestamist puudutav koordinatsioon. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse subjektide teadlikkuse tõstmise eelmärgil asutati juba komisjoni esimesel istungil turuosaliste nõukoda, mille liikmeteks on finantsasutuste ning muude isikute esindajad, kellele kohaldub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Nõukoja vahendusel saavad ettevõtjad ka kaasarääkimisvõimaluse neid puudutavate rahapesu ja terrorismiga seotud õigusaktide väljatöötamisel. “Nõukoja asutamine on oluline samm era- ja avaliku sektori koostöö parandamisel rahapesu vastases võitluses ning erasektori teadlikkuse tõstmises,” põhjendas nõustava institutsiooni loomise vajadust komisjoni juht rahandusminister Aivar Sõerd.

Samuti tegeleb valitsuskomisjon Euroopa Nõukogu ekspertkomitee MONEYVAL hindamise läbiviimise ettevalmistamisega ning eelhindamise korraldamisega. MONEYVAL-i rahvusvaheline hindamisvisiit Eestisse toimub aasta pärast - selle käigus hinnatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist reguleerivate õigusaktide vastavust EL direktiiviga, samuti rahvusvaheliste soovituste rakendamist reaalses elus.

Komisjon on tegelenud ka kehtiva rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kitsaskohtade kindlakstegemise ning Euroopa Liidu  rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise direktiivi rakendamisega Eestis. Hiljemalt aasta pärast peab Eesti direktiivi harmoniseerima. Selleks tuleb välja töötada uus rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse redaktsioon.

Juunis tegevust alustanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni kuuluvad esindajad finantsinspektsioonist, maksu- ja tolliametist, Eesti Pangast, riigiprokuratuurist, välis-, justiits-, rahandus- ja siseministeeriumist, samuti politsei- ja kaitsepolitseiametist ning keskkriminaalpolitseist. Komisjoni tööd juhib rahandusminister Aivar Sõerd.
 
Lisainfo:

Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 6 113 035
Mob. 56 215672
E-mail: Kristi.Kynnapas@fin.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.