Sa oled siin

Rahapesu Andmebüroo juhina alustab tööd Matis Mäeker

14. juuni 2021 - 11:13

Täna alustab Rahapesu Andmebüroo juhina tööd Matis Mäeker. Matis Mäeker on viimased ligi 10 aastat töötanud Finantsinspektsioonis, alates 2019. aasta jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on Matis Mäeker osalenud mitmete suurte rahvusvaheliste rahapesujuhtumite lahendamisel ja lisab rahapesu andmebüroosse oodatud kompetentsi. „Tegu on valdkonna tippeksperdiga, kes on väga hästi kursis Eesti finantsvaldkonna turuosaliste äritegevuse ja riskihaldusega ning omab ka laia rahvusvahelise koostöö kogemust. Tulevikku vaadates on uue juhi väga oluliseks ülesandeks strateegilise andme- ja riskianalüüsi funktsiooni arendamine,“ lisas Keit Pentus-Rosimannus.

"Rahapesu Andmebüroo lähiaastate suurimaks väljakutseks on rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi funktsiooni loomine ning tulemuste jagamine pädevate asutuste ja erasektoriga," ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker. "Strateegilise analüüsi võimekus annab riigile suuna tegelike rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude tõrjumiseks." Mäekeri hinnangul seisab Rahapesu Andmebürool ees ka protsesside suurem automatiseerimine ning intelligentsemate lahendite loomine finantsluureteabe kogumiseks, analüüsimiseks ning edastamiseks uurimisasutustele. "Rahapesu ja terrorismi rahastamine on piiriülesed fenomenid. Seetõttu tuleb pidevalt olla kursis uute trendide ja suundumustega, samuti kuritegude avastamise meetoditega. Rahapesu Andmebüroo saab olla see kompetentsikeskus, kes koolitab nii avalikku kui ka erasektorit ning aitab paremini koordineerida ning liita rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust Eestis," tõi Mäeker välja kolmanda prioriteedina uude ametisse astudes.

2015. aastast on Mäeker Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ekspertkomitee MONEYVAL’i ja riikidevahelise rahapesuvastase toimkonna FATF sertifitseeritud hindaja ning 2020. aasta jaanuarist on ta MONEYVALi juhtorgani liige. Matis Mäeker on Euroopa Pangandusjärelevalve rahapesu tõkestamise komitee asendusliige, samuti on ta avaldanud mitmeid rahapesu tõkestamise alaseid publikatsioone. Matis Mäekeril on Tartu Ülikooli magistrikraad õigusteaduses.

Valitsus otsustas Matis Mäekeri nimetada Rahapesu Andmebüroo uueks juhiks 14. mail. Valitsus lähtus oma otsuses Riigikantselei tippjuhtide valikomisjoni poolt läbiviidud avaliku konkursi tulemustest. Rahapesu Andmebüroo on alates 1. jaanuarist 2021 eraldiseisev valitsusasutus Rahandusministeeriumi haldusalas ja tema põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis.

Veel uudiseid samal teemal

23.12.2021|Rahandusministeerium

Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid


Valitsus toetas eelnõud, mis karmistab nõudeid virtuaalvääringu teenuse pakkujatele, et maandada finantskuritegevuse riske. Muuhulgas antaks tegevusluba edaspidi vaid neile teenusepakkujatele, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda, samuti tuleb tehingutega siduda kliendi andmed.

16.09.2021|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele

Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul.