Sa oled siin

Rahandusminister Tõniste osaleb euroala ja EL-i rahandusministrite kohtumistel

3. Detsember 2018 - 12:14

Rahandusminister Toomas Tõniste ja asekantsler Märten Ross osalevad täna ning homme euroala rahandusministrite ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu kohtumistel Brüsselis.

Euroala rahandusministrid arutavad euroala liikmesriikide eelarvekavade hindamist ning riikide eelarve olukorda ja prognoosi.

Rahandusministrid arutavad ka Kreeka süvendatud järelevalve raportit. Peale abiprogrammi lõppu on Kreeka eraldi süvendatud järelevalve all, et kindlustada abiprogrammi raames tehtud reformide kinnistumine ja võetud kohustuste täitmine.

Ministritele tutvustatakse veel Hispaania ning Küprose programmijärgseid ülevaateid ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) euroala vahemissiooni tulemusi.

Laiendatud eurorühmas jätkuvad arutelud majandus- ja rahaliidu (EMU) süvendamise, eelkõige ühtse hoiusekindlustuse läbirääkimisteni jõudmise teekava ja Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi üle.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus püüavad ministrid kokku leppida digitaalsete teenuste maksustamise eelnõus.

Eesistuja soovib saada ministrite kinnitust panganduspaketi Euroopa Parlamendiga läbirääkimiste tulemustele ja annab ülevaate ühtse hoiusekindlustuse tehniliste arutelude seisust.

Euroopa Komisjon tutvustab Euroopa poolaasta raames kasvuraportit, makromajanduse eelhoiatusmehhanismi aruannet ning euroala majanduspoliitilisi soovitusi. Veel tutvustab Komisjon viivislaenude vähendamise tegevuskava täitmisel saavutatud tulemusi ning järgmisi samme kava rakendamisel.