Sa oled siin

Rahandusminister Martin Helme osaleb EL-i rahandusministrite kohtumistel

20. jaanuar 2020 - 9:16

Rahandusminister Martin Helme ja asekantsler Märten Ross osalevad euroala rahandusministrite ehk eurorühma ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu kohtumistel Brüsselis.

Eurorühma kohtumisel annab Rahvusvaheline valuutafond (IMF) ülevaate vahemissioonist, kus hinnati euroala majanduspoliitikat ja väljavaateid. Portugali rahandusminister tutvustab Portugali uuendatud eelarvekava aastaks 2020.

Laiendatud eurorühma kohtumisel saavad ministrid ülevaate detsembri euroala tippkohtumise aruteludest ning selle põhjal kavandatakse järgmised sammud. Nende kohaselt on 2020. aasta alguses vajalik jõuda kokkuleppele Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) lepingu muudatuste viimastes detailides ja jätkata pangandusliidu arendamise arutelusid.

Majandus- ja rahandusnõukogu istungil räägib uus eesistujariik Horvaatia alanud poolaasta prioriteetidest rahanduse ja majanduse valdkonnas.

Ministrid arutavad veel Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) toimuva digitaalse majanduse maksustamise üleilmse lahenduse väljatöötamise hetkeseisu. OECD kaasava raamistiku formaadis arutatakse teemat jaanuari lõpus, kus on kavas otsustada maksureformi põhimõtted. Selle aasta juuniks soovitakse välja töötada detailid, et aasta lõpuks üleilmses maksureeglite muutmises kokkulepe saavutada.

OECD liigub sel teemal praegu kahes suunas. Esimese töösuuna all töötatakse välja digitaalse majanduse maksustamise jaoks sobivaid reegleid, mis annavad tururiikidele võimaluse maksustada ettevõtete seal teenitud tulu ka juhul, kui ettevõte ei asu füüsiliselt selles riigis. Teise töösuuna eesmärgiks on kehtestada üleilmne minimaalne maksumäär, et vähendada agressiivset maksuplaneerimist.

Nõukogus toimub ka mõttevahetus Euroopa rohelise majandusarengu kokkuleppe majandus- ja rahandusaspektide üle. See on uus ELi kliima- ja keskkonnaprobleemide lahendamisele suunatud majanduskasvu strateegia. Majanduse ja rahanduse valdkonnas on kavas analüüsida, kuidas saaks nende eesmärkide täitmisele kaasa aidata näiteks keskkonnasõbraliku eelarvestamise- ja maksustamismeetmetega ning soodustada keskkonnasõbralikke investeeringuid avaliku- ja erasektori koostöös. Rohelisele majandusele ülemineku rahastamiskava on esitatud tänavu 14. jaanuaril komisjoni avaldatud Euroopa investeerimiskava ja õiglase ülemineku mehhanismi ettepanekutes.