Sa oled siin

Rahandusministeerium uurib Eesti elanike rahatarkust

11. juuni 2019 - 9:10

Rahandusministeerium alustab Eesti elanike finantskirjaoskuse uuringu läbiviimist koostöös Turu-uuringute ASiga. Uuringu eesmärk on teada saada, millised on Eesti elanike teadmised, hoiakud ja käitumine rahaasjades ning kuidas need on muutunud võrreldes varasemate aastatega.

„Rahatarkus on oluline, sest annab inimestele teadmised majandada targalt oma rahaasju ja koostada näiteks pere-eelarvet või planeerida investeeringuid. See oskus pakub turvatunnet, toetab pikaajalisemat finantsplaneerimist tuleviku jaoks ning aitab ootamatute rahaliste väljaminekute korral,“ ütles rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. „Uuringu tulemused võimaldavad tõhusamalt edendada ja suunata rahatarkuse õpetust ja infot erinevatele Eesti elanike vanusegruppidele ning läbi nende teadmiste tõsta inimeste heaolu.“

Uuringu aluseks on Majanduskoostöö ja Arenguorganisatsiooni (OECD) koostatud rahvusvaheline küsimustik, mida on täiendatud Eestit puudutavate küsimustega. Silmast silma küsitlust viiakse läbi inimeste kodudes. Sihtrühm on Eesti elanikud vanuses 18-80 ja tulemused valmivad oktoobriks.

Võrreldes varasematel aastatel (2010, 2012, 2015) läbiviidud uuringutega on täiendatud küsitluse metoodikat. Lisatud on näiteks küsimused: Kuivõrd usaldusväärne on elanike hinnangul Eesti finantskeskkond? Milline on suhtumine krüptovaluutadesse kui investeerimistootesse?  Millised on hoiakud pensioni II samba planeeritavate muudatuste osas? Kui palju kasutavad Eesti elanikud Internetti finantsteenustega seotud infootsinguteks ning tehingute tegemiseks? Veel soovitakse teada saada Eesti elanike majandusliku taseme kohta ja mida peavad inimesed ise oluliseks oma rahatarkuse teadmiste tõstmiseks jne.

Veel uurib küsimustik Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi 2013-2020  (PDF) tulemuslikkust ja mõju inimestele. Programmiga antakse ühtne raamistik ja eesmärk kogu finantskirjaoskuse valdkonna edendamise tegevustele Eestis. Selle elluviimist koordineerib rahandusministeerium koostöös avaliku- ja erasektori organisatsioonide ning ettevõtetega. Uuringu tulemusena töötatakse välja ajakohasem rahatarkuse uuringu metoodika, näiteks laiendatakse teemaderingi. Lisaks saab tagasiside põhjal planeerida tegevusi erinevatele sihtgruppidele. Uuringu tulemusi kasutatakse nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt võrdluses teiste riikidega OECD poolt.

2015. aasta avaliku arvamuse uuringust Finantsalase kirjaoskuse uuring Eesti elanike seas (PDF)  selgus, et Eesti inimeste teadlikkus oma rahaasjade korraldamisest ja finantsteenuste kohta oli paranenud võrreldes varasemate aastatega, samas oli nii kulude ja tulude planeerimisel kui ka finantsteenuste kasutamisvõimalustes kasvuruumi.
 
Mis on rahatarkus? Finantskirjaoskus ehk rahatarkus on oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis on vajalik rahaasjades arukate otsuste tegemiseks ja oma pere majandusliku heaolu tagamiseks. Finantskirjaoskus on näiteks oskus koostada pere-eelarvet, teadmised investeerimise põhitõdedest ning säästev ja vastutustundlik hoiak raha suhtes.

Uuringu kulust pool rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi riigi teadus- ja arendustegevuse toetamise (RITA) programmi tegevuse „Teadmispõhise poliitika kujundamine“ raames. Programmi tegevust vahendab Eesti Teadusagentuur.


 

Veel uudiseid samal teemal

27.05.2020|Rahandusministeerium

Enamus omavalitsusi tegid kohalikku eelarvet selgitava ülevaate

Tänavu kevadeks koostasid 63 omavalitsust eelarve lühiülevaate, millega selgitatakse kohalikule kogukonnale, kust tulevad omavalitsuse peamised tulud ning millele need kulutatakse. Eestis on kokku 79 omavalitsust.

20.05.2020|Rahandusministeerium

Rail Balticu kohtulahendi valguses kaalutakse Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist

Tulenevalt riigikohtu otsusest kaalub rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumitega esmajärjekorras Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist, mille raames viiakse läbi Rail Balticu trassi ehitamiseks asjakohane mõjude hindamine Luitemaa Natura ala piirkonnas.