Sa oled siin

Rahandusministeerium reformib ametiautode kasutamist

30. märts 2000 - 0:00
Rahandusministeeriumis välja töötatud uue korra kohaselt kaovad ministeeriumist alates 1. aprillist senisel kujul ametnike ametiautod ning ametiauto kasutamise õigust omavatele ametnikele kehtestatakse transpordi kululimiidid.

Ministeerium võib limiidi piires sõlmida ametiautode kasutusrendi lepinguid liisingfirmadega. Ametnikud, kes soovivad kasutada kallimaid autosid, kui limiit ette näeb, peavad kasutusrendi hinnavahe kompenseerima omast taskust.

Uue süsteemi prognoositav kokkuhoid ministeeriumi jaoks on 100 tuhat krooni aastas. Uue korra rakendamise tagajärjel ei tegele ministeerium enam ise autode hoolduse ja remondiga, mis teeb kulutused selgemaks ja paremini ette planeeritavaks.

Uut korda välja töötades lähtus ministeerium eeldusest, et autode remont ning hooldus ei kuulu ministeeriumi põhiülesannete hulka ning seetõttu ei saa sellega ministeeriumi tasandil tegelemine olla ka piisavalt efektiivne. Samuti vabaneb ministeerium sel teel vananevate ja enam hooldust vajavate ametiautodega kaasnevatest üha suurenevatest kulutustest.

Uue korra kohaselt hakkab transpordikulu limiit (koos kütusega) olema asekantslerile 4500 krooni, auto kasutamise õigust omavate suuremate osakondade juhatajatele 3500 krooni.

Keskmiselt kulus seni vana korra järgi ühe ametiauto ülalpidamiseks 4762 krooni kuus.

Rakendades asutusesiseselt uut ametiautode kasutamise korda soovitab Rahandusministeerium seda ka teistele riigiasutustele.

Rahandusministeeriumi hinnangul vähendab ametiautode uus kord võimalusi pettusteks, lubatust kallimate autode soetamiseks ning kulude peitmiseks.

Samas loodab ministeerium, et uue korra rakendamisel peetaks valitsusasutustes kinni kokkuhoiupõhimõtetest ega laiendataks autokasutajate ringi. Uue korra rakendamine saab ministeeriumi hinnangul olla mõttekas vaid siis, kui sellega kaasneb reaalne kokkuhoid.

Praegu on Rahandusministeeriumil 21 ametiautot, ministeeriumis töötab 313 inimest, vabu ametikohti on 46. Prognoositav aastane ametiautode ülalpidamiskulu ministeeriumi on 1,2 miljonit krooni.

Olemasolevad ametiautod kavatseb ministeerium maha müüa või anda vastavalt otstarbekusele ajutiselt mõne teise riigiasutuse kasutusse.