Sa oled siin

Rahandusministeerium ootab ettepanekuid riigihangete seaduse muutmiseks

25. märts 2019 - 10:57

Rahandusministeerium saatis täna huvigruppidele arvamuse avaldamiseks väljatöötamise kavatsuse riigihangete seaduse muutmiseks.

2017. aasta 1. septembril jõustus uus riigihangete seadus (RHS). Seaduse rakendamises saadud tagasiside näitab, et selles on vajalikud mõned muudatused, tagamaks seaduse eesmärkide parema saavutamise.

„Kutsun kõiki huvilisi esitama oma ettepanekuid ja tagasisidet riigihangete veelgi paremaks korraldamiseks,“ ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Estella Põllu.

Väljatöötamise kavatsuses kaardistati 11 valdkonda, kus on teada vajadus muudatuste tegemiseks ja koostati ettepanekud. Plaanis on tehnilisemad muudatused, kontseptuaalseid ega põhimõttelisi uuendusi kavas ei ole. Olulisemate muudatustena vaadatakse üle kõigile riigihangetele laienevad näiteks ärisaladuse käsitlemist, pakkumuste avamisel teabe avaldamist ning põhjendamatult madala maksumusega pakkumusi puudutavad reeglid, et saavutada ühetaoline kohtlemine sõltumata menetlusliigist. Lisaks on muudatusena välja pakutud, et hankijal tekib võimalus hankeleping üles öelda, kui lepingu täitmise käigus ilmneb, et ettevõtjal on kõrvaldamise alused. Samuti on kavas nõuda lepingu rikkumisest registri teavitamist enne hankelepingu lõppemist. Nendes erimenetlustes, milles seadus ei näe ette pakkumuste esitamise minimaalset tähtaega ja vaidlustamise tähtaega, soovitakse need kehtestada. Lihtsustusi kavandatakse ka vaidlustusmenetluses, avardades võimalusi menetlusi kokku liita või menetlust peatada.

Väljatöötamise kavatsuse koostamisele eelnes 2018. aastal sihtrühmadelt sisendi kogumine ja sihtrühmade kaasamine on kavandatud selle aasta sügiseni.

Dokument on avaldatud eelnõude infosüsteemis ning edastatakse ka huvigruppidele. Tagasisidet oodatakse 3. maini. Rahandusministeerium kavatseb saadud tagasiside põhjal esitada seaduseelnõu kooskõlastamiseks 2020. aasta esimeses kvartalis. Eelnõu võiks seadusena jõustuda 2021. aasta 1. juunil.