Sa oled siin

Rahandusministeerium esitas kooskõlastamiseks teabevahetust lihtsustavad riigihangete seaduse muudatused

4. detsember 2019 - 9:59

Rahandusministeerium saatis ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamiseks riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu.

„Muudatuse eesmärk on võimaldada väikese maksumusega riigihangetes lihtsamat teabevahetust, näiteks e-kirja teel. Sellega vähendatakse oluliselt hankijate töökoormust ning pakkujate halduskoormust,“ ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnajuhataja Estella Põllu. 

Vastavalt eelnõule ei kohalduks raamlepingu alusel korraldatavates minikonkurssides edaspidi elektroonilise teabevahetuse kohustus, kui minikonkursil sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära ehk asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro. Nendes riigihangetes, mille kohta seadus lihthanke piirmäära ette ei näe, kohalduks elektroonilise teabevahetuse kohustus alates riigihanke piirmäärast. Muudatuse tulemusena saab väikese maksumusega pakkumusi edaspidi soovi korral küsida e-kirja teel või mõnes teises hankijale ja pakkujatele sobivas vormis ning ei ole vajadust minikonkurssi korraldada riigihangete registris või muus kõrgendatud turvanõuetele vastavas elektroonilises süsteemis.

Eelnõule oodatakse tagasisidet 15 tööpäeva jooksul ja sellega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Rahandusministeerium algatas kevadel riigihangete seaduse(RHS) muutmise ning selle väljatöötamise kavatsusele laekus arvukalt tagasisidet. Seisukohti ja ettepanekuid oli kokku 295, esitajateks viis advokaadibürood, kaheksa ministeeriumi, üksteist erialaliitu, kaks ülikooli ja kuus valitsusasutust. Esitatud ettepanekute põhjal koostab rahandusministeerium suuremat osa saadud ettepanekuid käsitleva RHSi muutmise eelnõu, mis on kavas kooskõlastamisele esitada 2020. aasta I kvartalis.

Veel uudiseid samal teemal

12.02.2021|Rahandusministeerium

Uus valitsus koostab regionaalarengu tegevuskava

Eile heaks kiidetud valitsuse 100 päeva plaanis on uue ja olulise algatusena kavas koostada üleriiklik regionaalarengu tegevuskava, et tagada piirkondlikud investeeringud ja tasakaalustatud areng kogu Eestis. Samuti plaanitakse uuendada riigireformi ja kinnisvarapoliitika alusdokumente.

10.02.2021|Rahandusministeerium

Koordinatsioonikogu arutas riigireformi tegevusi

Riigireformi koordinatsioonikogu kogunes esimest korda uue valitsuse ametiajal. Eilsel koosolekul vaadati üle töös olevad tegevused ja arutati edasisi samme.

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on riigireform uue valitsuse prioriteetne tegevus ja õige hetk teha tegevustest kokkuvõte ning uuendada plaane edaspidiseks.