Sa oled siin

Rahandusministeerium esitas kooskõlastamiseks teabevahetust lihtsustavad riigihangete seaduse muudatused

4. detsember 2019 - 9:59

Rahandusministeerium saatis ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamiseks riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu.

„Muudatuse eesmärk on võimaldada väikese maksumusega riigihangetes lihtsamat teabevahetust, näiteks e-kirja teel. Sellega vähendatakse oluliselt hankijate töökoormust ning pakkujate halduskoormust,“ ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnajuhataja Estella Põllu. 

Vastavalt eelnõule ei kohalduks raamlepingu alusel korraldatavates minikonkurssides edaspidi elektroonilise teabevahetuse kohustus, kui minikonkursil sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära ehk asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro. Nendes riigihangetes, mille kohta seadus lihthanke piirmäära ette ei näe, kohalduks elektroonilise teabevahetuse kohustus alates riigihanke piirmäärast. Muudatuse tulemusena saab väikese maksumusega pakkumusi edaspidi soovi korral küsida e-kirja teel või mõnes teises hankijale ja pakkujatele sobivas vormis ning ei ole vajadust minikonkurssi korraldada riigihangete registris või muus kõrgendatud turvanõuetele vastavas elektroonilises süsteemis.

Eelnõule oodatakse tagasisidet 15 tööpäeva jooksul ja sellega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Rahandusministeerium algatas kevadel riigihangete seaduse(RHS) muutmise ning selle väljatöötamise kavatsusele laekus arvukalt tagasisidet. Seisukohti ja ettepanekuid oli kokku 295, esitajateks viis advokaadibürood, kaheksa ministeeriumi, üksteist erialaliitu, kaks ülikooli ja kuus valitsusasutust. Esitatud ettepanekute põhjal koostab rahandusministeerium suuremat osa saadud ettepanekuid käsitleva RHSi muutmise eelnõu, mis on kavas kooskõlastamisele esitada 2020. aasta I kvartalis.

Veel uudiseid samal teemal

26.05.2020|Rahandusministeerium

Riigihangete vaidlustuste arv vähenes möödunud aastal 25 protsenti

Möödunud aastal vaidlustati riigihankeid 201 korral, Riigihangete Vaidlustuskomisjon (VAKO) rahuldas neist alla veerandi ehk 45 vaidlustust.

20.05.2020|Rahandusministeerium

Rail Balticu kohtulahendi valguses kaalutakse Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist

Tulenevalt riigikohtu otsusest kaalub rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumitega esmajärjekorras Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist, mille raames viiakse läbi Rail Balticu trassi ehitamiseks asjakohane mõjude hindamine Luitemaa Natura ala piirkonnas.