Sa oled siin

Rahandusministeerium esitas ettepanekud riigihangete seaduse muutmiseks

26. märts 2020 - 8:40

Rahandusministeerium esitas valitsusele ettepanekud riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmiseks.

„Ettepanekud lihtsustavad info edastamise reegleid väikese maksumusega riigihangete korraldamisel. Sellega väheneb oluliselt hankijate haldus- ja pakkujate töökoormus ning menetlusele kuluv aeg,“ ütles rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi. „21. sajandi üks märksõnu on keskkonnahoid ja soovime seda olulist ühiskondlikku väärtust kasutada laiemalt avaliku sektori hanketegevuses lisades seadusandlusse vastavad võimalused.“

Kehtiv seadus kohustab sõltumata maksumusest igas riigihankes kasutama elektroonilist teabevahetust ja nõuete järgimiseks tuleb üldjuhul hange välja kuulutada riigihangete registris. Muudatusega lubatakse väikese maksumusega riigihangetes, st alla lihthanke piirmäära lihtsamat elektroonilist teabevahetust, näiteks e-kirja teel.

Ka raamlepingu alusel korraldatavates minikonkurssides, näiteks 200 eurot maksva toote või teenuse ostmiseks, ei pea enam infot edastama riigihangete registri kaudu. Raamlepingu puhul on ettevõtjad juba varem riigihanke tulemusena välja valitud ning hankelepingute sõlmimiseks pöördub edaspidi hankija üksnes raamlepingu sõlminud ettevõtjate poole.

Ettepanek puudutab hankeid, kus sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära ehk asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro, ehitustööde korral alla 60 000 euro. Nendes riigihangetes, kus seadus lihthanke piirmäära ette ei näe, kohalduks elektroonilise teabevahetuse kohustus alates riigihanke piirmäärast. Soovi korral võivad hankijad jätkuvalt korraldada väiksema maksumusega hankeid ja raamlepingute minikonkursse riigihangete registris.

Keskkonnaministeeriumi ettepanekul on pärast seaduseelnõu kooskõlastusringi lisatud ettepanek laiendada keskkonnahoidlike tingimuste kasutamist lisaks maanteesõidukitele ka muudele asjadele ja teenustele. Asjade ja teenuste hankimisel arvesse võetavad keskkonnahoidlikud kriteeriumid kehtestab muudatuste jõustumisel valdkonna eest vastutav minister.  

Kultuuriministeeriumi ettepanekul on kooskõlastusringi tulemusena lisatud kunstiteoste tellimise seaduse muudatus, millega tõstetakse ehitustööde maksumust 750 000 euroni, alates millest tuleb seoses ehitustööde hankimisega tellida ka kunstiteos. Muudatuse eesmärk on muuta proportsionaalseks kunstiteose konkursi korraldamise kulud võrreldes kunstiteose maksumusega.

Rahandusministeerium algatas eelmise aasta kevadel riigihangete seaduse muutmise ning selle väljatöötamise kavatsusele laekus arvukalt tagasisidet. „Praegu valitsusele esitatavas eelnõus on väiksem osa laekunud ettepanekutest. Ülejäänud tagasiside ja ettepanekute põhjal koostab rahandusministeerium eraldi eelnõu ning teavitab sidusgruppe ja avalikkust kooskõlastamise plaanide kohta täiendavalt,“ lisas rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnajuhataja Estella Põllu.

Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/67903a65-da7b-47bd-98c6-71...

Veel uudiseid samal teemal

24.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelmise aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 äriühingus, neist ainuomandis 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.

24.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelmise aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 äriühingus, neist ainuomandis 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.