Sa oled siin

Rahandusministeerium asub koostöös IMFiga otsima võimalusi riigi investeeringuid tõhustada

28. november 2018 - 15:30

Rahandusministeerium analüüsib kahe nädala jooksul koostöös Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF) avaliku sektori investeeringute planeerimist ja läbiviimist, mille tulemusel töötatakse välja ettepanekud riigi investeeringute tõhusamaks juhtimiseks.

Analüüsi läbiviimisesse kaasatakse muu hulgas ka eelarvenõukogu, riigikontroll, mitmed ministeeriumid ja nende allasutused.

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles täna IMFi missiooniga toimunud kohtumisel, et tal on eesseisva analüüsi üle hea meel ning et ta ootab huviga IMFi nõuandeid. „Raha tõhus kasutamine on valitsuse jaoks prioriteediks ning targalt tehtud valitsussektori investeeringud aitavad suurendada Eesti majanduse pikaajalist kasvuvõimet,“ ütles Tõniste. „Maailmatasemel ekspertide nõuanded on siin väga väärtuslikud.“

Minister lisas, et IMFi hinnangul kuulub Eesti seniste uuringute põhjal juba praegu oma kategoorias kõige tõhusamate ja tugevamate institutsioonidega riikide hulka. „Samuti on Eesti seniste andmete põhjal infrastruktuuri tehtud investeeringute efektiivsuselt kõigi maailma riikide hulgas kõige efektiivsemate hulgas ning võrreldav teiste Põhjamaadega."

Missiooni juhib Christiane L. Roehler IMFi eelarve osakonnast, delegatsiooni kuuluvad ka Ashni Singh, Willie du Preez ja varem nii IMFis, Maailmapangas kui ka Norra rahandusministeeriumi juhtkonnas töötanud konsultant Eivind Tandberg. Järgmisel nädalal liituvad tööga ka Maailmapanga esindajad Jonas Arp Fallov ja Carmen Calin Elena.

IMFi delegatsiooni missioon kestab kaks nädalat. Raport koos täpsemate nõuannetega valmib 2019. aasta alguses. Missioon lähtub IMFi finantskriisi järel väljatöötatud metoodikast, mille eesmärk on aidata riikidel avaliku sektori investeeringuid tõhustada. Hindamise raames analüüsitakse jätkusuutlike investeeringute planeerimist avalikus sektoris, investeeringute jaotamist sektorite ja projektide vahel ning projektide rakendamist.

Valitsussektori investeeringud moodustavad järgnevatel aastatel 6 protsenti Eesti sisemajanduse koguproduktist (SKP), mis on Euroopa Liidu üks kõrgemaid tasemeid. Aastatel 2019–2022 on valitsussektori investeeringuid kavas kokku 3,9 miljardit eurot.

Igal aastal on investeeringuteks kavandatud ligikaudu kümnendik Eesti riigieelarvest. Praegu riigikogus menetletavas 2019. aasta riigieelarve eelnõus on investeeringuteks kavandatud 988 miljonit eurot.

Investeeringute abil rajab valitsus muu hulgas tuleviku koolivõrku, ehitab teid ja sildu, loob uusi infotehnoloogilisi lahendusi ja edendame ettevõtlust. Investeeringutega edendatakse majandusaktiivsust ning lahendatakse olulisi ühiskondlikke probleeme. Pikemas vaates aitavad investeeringud haridusse, tervishoidu ning teadusse tõsta Eesti elatustaset.

Vaata ka rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõuniku Joonas Pärensoni kirjutist “Kuidas investeeringuid targemini juhtida?” rahandusministeeriumi blogis.

Fotod kohtumiselt:

Veel uudiseid samal teemal

24.09.2020|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelmise aasta riigi äriühingute ja sihtasutuste koondaruande.

Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 äriühingus, neist ainuomandis 24. Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuvalt või muul strateegilisel kaalutlusel.

08.09.2020|Riigikantselei

Ida-Virumaa ootab selget sihti ja elanike kaasarääkimist

Täna toimub Ida-Virumaa õiglase ülemineku programmi avalik veebiarutelu, mille fookuses on piirkonna edasine areng ning sellega seotud võimalused. Keskkonnasäästlikule majandusele ülemineku planeerimisel keskendutakse seekordsel kohtumisel elu- ja  looduskeskkonnale ning inimeste võimalustele osaleda ühiskondlikes protsessides.