Sa oled siin

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused töötukassa töötasu hüvitise kajastamise kohta

6. mai 2020 - 14:02

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused, mille kohaselt tuleks töötukassa makstavat töötasu hüvitist kajastada raamatupidamises tegevuse sihtfinantseerimisena.  

Selgitused on kättesaadavad Raamatupidamise Toimkonna lehel rahandusministeeriumi veebis siin (PDF)

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangu ja 12. märtsil kehtestatud eriolukorraga seoses on häiritud paljude tööandjate majandustegevus: järsult on langenud käive ja tulu, häiritud on töötajatele töö tagamine ja raskendatud töötasu maksmine. Et tagada inimeste võimalikult suur hõivatus tööga, kehtestas valitsus 20. märtsil uue tööturuteenusena töötasu hüvitise, mida saab tööandja kasutada kahel kuu eest tänavu märtsist maini. 

Hüvitist makstakse vähendatud töömahu või töötasuga töötajale brutosummana kuni 1000 eurot kuus, üldjuhul 70 protsenti töötaja brutopalgast, millele lisandub tööandja makstav brutotöötasu vähemalt 150 eurot. 

Tööhõiveprogramm, mille muudatusega valitsus hüvitise kehtestas, käsitleb hüvitist tööandja makstud töötasuna, mille töötukassa maksab töötajale tööandja nimel. Tööandjal võib nõuda töötajalt töötamist ja on kohustatud maksma töötajale töötasu. Tööandja tööjõukulud ei kahane, vaid neid katab osaliselt riik. 

Kuna saadud hüvitis mõjutab puhkusetasu ja töölepingu lõppemisel ka lõpparve suurust, peab tööandja lisaks pidama oma töötajatele määratud töötasu hüvitise isikupõhist arvestust. Kui tööandja koondab töötaja, kelle eest hüvitist taotleti, peab tööandja hüvitise täies ulatuses tagasi maksma. 

Raamatupidamise Toimkonna hinnangul peaks seda arvestades abi saaja käsitlema töötukassa makstavat hüvitist – ehk brutotasu, millele lisanduvad töötukassa tasutavad tööandja maksud – kui tegevuse sihtfinantseerimist. Seda tuleks kajastada Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 12 „Sihtfinantseerimine“ (PDF) punktide 9–11 järgi. RTJ 12 näeb ette, et tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud. 

Raamatupidamise toimkond on sõltumatu komisjon, kes suunab finantsarvestuse ja -aruandluse alast tegevust, töötab välja Eesti finantsaruandluse standardi põhinõudeid täpsustavate juhendite eelnõusid ning anda juhendite kohta selgitusi ja tõlgendusi. Toimkond lähtub oma töös avalikust huvist ja võtab arvesse üldisi majandushuve. Toimkonda teenindab rahandusministeerium. Raamatupidamise toimkonna juhendid avaldatakse alates 2017. aastast Riigi Teatajas.

Veel uudiseid samal teemal

20.07.2021|Rahandusministeerium

Uuring e-arvete kasutamise edendamisest valmib sügisel

Konsultatsioonifirma Ernst & Young asub rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tellimusel uurima e-arvete kasutamist nii avalikus sektoris kui ettevõtluses. Novembri keskpaigas valmiva uuringu tulemusena peab muuhulgas selguma, kuidas hoogustada e-arvete kasutuselevõttu erasektoris.

09.12.2020|Rahandusministeerium

Uuring: majandusaasta aruannete esitamist toetaks tugevam teavitustöö

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna läbiviidud uuringu kohaselt suurendaks majandusaasta aruannete õigeaegset esitamist täiendava info jagamine selle esitamise tähtaegade, olulisuse ja võimalike sanktsioonide kohta.