Sa oled siin

Omavalitsustes saab investeeringutoetuse abil tehtud palju vajalikku

9. detsember 2021 - 7:19
Vindi lasteaed
Tulevane Vindi lasteaiahoone, pilt: Kristiine Linnaosa Valitsus

Omavalitsustele 2021. aasta lisaeelarvega ette nähtud 30 miljoni euro suurusest COVID-19 investeeringutoetusest said raha kokku 178 omavalitsuste objekti. Neist suurima maksumusega projektile eraldati 4,7 miljonit, väikseimaks väljamakseks kujunes 11 000 eurot.

„Rõõm on näha, et omavalitsused on võimalusest tublilt kinni haaranud ja toetusraha igati otstarbekalt kasutanud,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Kuna iga vald või linn otsustas piirsumma ulatuses ise, milleks riigilt toetust küsitakse, sai selle raha kiiresti suunata vajalike objektide kordategemiseks.“

Ministri sõnul oli lubatud nii ehitada, remontida kui lammutada. „Tegevuste ampluaa on lai – korrastatakse spordirajatisi, rekonstrueeritakse kultuuri- ja sotsiaalhooneid, rajatakse haridusasutuste ventilatsioonisüsteeme, remonditakse teid ja tänavaid, projekteeritakse uusi avaliku ruumi objekte ja palju muud,“ loetles Aab. 

Suurim toetus summas 4 712 000 eurot antakse Tallinna Vindi Lasteaia ehituseks, väikseim 11 460 eurot Ruhnu kogukonna spordiplatsile vajaliku killustikuserva rajamiseks. Kõik toetust saanud projektid on leitavad siit: investeeringutoetus (XLS).

Omavalitsused said projektide nimekirju esitada 1. detsembrini. Toetuse saamise eelduseks oli tööde teostajaga lepingu sõlmimine, toetusalused objektid peavad valmis saama hiljemalt 2022. aasta lõpuks.

Investeeringutoetuse 30 miljonist eurost arvestati igale omavalitsusele toetuse piirsumma. Baassuurus omavalitsuse kohta oli 50 000 eurot, ülejäänud osa jagunes elanike arvu alusel. Toetuse miinimumsuuruseks projekti kohta arvestati 30 000 eurot, väikesaartel 10 000 eurot.

Valitsus kinnitas investeeringutoetuste põhimõtted käesoleva aasta aprillis, toetus töötati välja eesmärgiga edendada piirkondades kohalikku tööhõivet ja majandust.

Veel uudiseid samal teemal

27.12.2021|Rahandusministeerium

Riik ja Kagu-Eesti omavalitsused toetavad spetsialistide elutingimuste parandamist

Riigi Tugiteenuste Keskus avas Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsustes taotlusvooru piirkondade spetsialistide eluasemete olukorra parandamiseks. Toetusmeetme eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, soodustades spetsialistide piirkonda elama asumist ja jäämist.

23.12.2021|Rahandusministeerium

Harjumaal selguvad suunised maavarade perspektiivseks kasutamiseks

Valitsuse tänase korraldusega algatatakse Harju maavarade teemaplaneering, mis paneb paika riiklikud maakasutusprioriteedid kaevandamise valdkonnas. Planeeringuga määratletakse perspektiivsete ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemine, samuti olemasolevate karjääride laiendamine.