Sa oled siin

Omavalitsuste tulubaas on stabiliseerumas

16. september 2020 - 8:16

Valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit arutasid 15. septembril kohalike omavalitsuste 2021. aasta eelarve kavandamise küsimusi.

„Kohalike omavalitsuste hea käekäik on jätkuvalt riigi südameasi, kuna sellest sõltuvad otseselt meie inimeste võimalused ja heaolu kõigis Eesti piirkondades,“ ütles riigihaldus minister Jaak Aab. „Omavalitsustele pandud ülesannete ja kohustustega peab kaasas käima ka asjakohane rahastus ning selleks teeb valitsus omalt poolt kõik võimaliku.“ Aabi sõnul suurendas riik omavalitsuste tulumaksu ja tasandusfondi laekumist aastatel 2018–2021 185 miljoni euro võrra ning toetusfond on kümne aastaga kasvanud kaks korda. „Näiteks sel aastal ulatus fondi maht üle 450 miljoni euro. Omavalitsuste kogutulud on aga kolme aastaga kasvanud 30%, ulatudes sel aastal 2,3 miljardit euroni,“ lisas Aab.

COVID-19 põhjustatud majanduslanguse tingimustes on riik omavalitsustele tänavu eraldanud 130 miljonit täiendavalt toetust eriolukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks. „Omavalitsused näitasid nii koroonakriisis kui kriisijärgselt üles suurepärast võimekust,“ märkis Aab. Tema sõnul saab aga riik olla kohaliku elu edukal korraldamisel omavalitsustele abiks. „Näiteks 2020. aasta lisaeelarvega eraldati omavalitsustele täiendavad 30 miljonit eurot tulubaasi stabiliseerimiseks, 30 miljonit kohalike teede hoiuks, 14,1 miljonit  juhtumipõhiseks teede toetuseks ja 70 miljonit eurot täiendavateks investeeringuteks,“ lisas minister.

Eriolukorrast tingitud majanduslanguses on täna prioriteediks majanduse elavdamine. Seetõttu ootab riik, et omavalitsused ei vähendaks investeeringute mahtusid. Majanduslanguses võimendub iga investeeritud euro, tagades tööhõive ja suurema tulumaksu laekumise.

Riigihalduse ministri juhitav valitsuskomisjon ja Eesti Linnade ja Valdade Liit peavad kohalike omavalitsuste eelarveläbirääkimisi igal aastal. Liit seisab koostööpartnerina hea selle eest, et omavalitsustele oleks tagatud finantsautonoomia ja dialoog riigiga. Samuti lähtutakse koostöö edendamise, haldussuutlikkuse tõstmise ning teenuste efektiivsema osutamise põhimõtetest. Nii seistakse ka riigieelarve läbirääkimistel üleriigilise liiduna kohalike omavalitsuste huvide ja ootuste eest.

„Nii, nagu läbirääkimistel ikka, ei saa me kõigis küsimustes ühel meelel olla. Tuleb aga tunnistada, et selles kriisis on riik näoga omavalitsuste poole olnud ja usun, et ka kokkulepe järgmiseks aastaks annab meile võimekuse teenuste tagamiseks üle terve Eesti. Valdkondlike eelarveridade kõrval on oluline jälgida, et kõik „hiilivad“ ülesanded, mis linnadele ja valdadele seadustega pannakse, saaksid kaasa ka piisavad vahendid,“ sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik.

Eestis on kokku 79 kohalikku omavalitsust, kelle korraldada on lasteaiad ja koolid, teed, kultuuri- ja sporditegevus, sotsiaalkaitse, huvitegevus ja teised avalikud teenused. Omavalitsuste tuludest 61% laekub maksudest, 24% tasandus- ja toetusfondist ning 15% muudest allikatest.

Läbirääkimiste tulemused edastatakse valitsusele, kes suunab need koos 2021. aasta riigieelarve eelnõuga menetlemiseks riigikogule.

Fotod kohtumisest: https://flic.kr/s/aHsmQM39GU

 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

15.09.2020|Rahandusministeerium

Riigihalduse minister teeb ettepaneku taastada omavalitsuste ühinemistoetus

Rahandusministeerium esitas avalikule kooskõlastusringile ettepaneku taastada kohalike omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetus, millega makstaks igale ühinejale 500 000 kuni 1 500 000 eurot. Samuti võimaldaks seadus edaspidi omavalitsustel muutuda vallast linnaks või vastupidi ilma, et oleks vaja omavahel ühineda.

14.09.2020|Rahandusministeerium

Aab: head avalikku teenust saab pakkuda haritud ja professionaalne riigiteenistuja

Riigi ja omavalitsuse ametiasutustes töötas eelmisel aastal 27 628 avalikku teenistujat, moodustades kogu Eesti tööhõivest 4,2 protsenti. Asutustes jätkati valdkondade töö ümberkorraldamisega, et pakkuda paremat avalikku teenust nii digitaalselt kui otsesuhtluses.