Sa oled siin

Mullu eraldati regionaalprojektidele üle 90 miljoni euro

9. aprill 2019 - 10:00

Möödunud aastal eraldati regionaalprojektide toetuseks kokku üle 91,6 miljoni euro. Riigieelarvelistest programmidest eraldati toetust 2256 projektile, kokku 9,4 miljonit eurot. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusi said 93 projekti kokku 55,9 miljoni eurot.

Lisaks sellele osalesid Eesti partnerid 69 Euroopa territoriaalse programmi koostööprojektis, kus Eesti partneritele eraldati programmide seirekomiteede otsustega toetusteks 26,2 miljonit eurot.

„Kogukondliku elu roll ja avalike teenuste ühtlane kättesaadavus üle Eesti on meile väga oluline – loodetavasti soodustab see inimeste tagasipöördumist maapiirkondadesse,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Seepärast oleme veendunud vajaduses regionaalprogramme jätkata ja selle toel Eesti maapiirkondade külapilt korda teha. See sai kirja ka möödunud nädalal sõlmitud valitsusliidu leppesse.“

Riigieelarvest rahastati erinevaid regionaalarengu toetusprogramme, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamisele, nagu hajaasustusega piirkonnad ja väikesaared, ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastati tegevusi, mis on suunatud tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Lisaks toetati säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurenemist viies suuremas linnapiirkonnas, samuti kodulähedaste lapsehoiuvõimaluste tagamist Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades ning alakasutatud alade taaselavdamist Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades.

Toetus ühe elaniku kohta oli kõige suurem Hiiumaal (306 eurot) ning kõige väiksem Harjumaal (8 eurot). Samuti oli Hiiumaal kõige rohkem toetatud projekte tuhande elaniku kohta. Toetuste absoluutmahtu arvestades said enim toetust Viljandimaa (9,3 miljonit eurot) ja Tartumaa (8,5 miljonit eurot).

Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks eraldab riik perioodil 2014–2020 regionaaltoetusteks kokku ligikaudu 324 miljonit eurot.

Veel uudiseid samal teemal

07.12.2017|Rahandusministeerium

Euroopa riikide avaliku halduse tippjuhid vahetasid kogemusi e-lahenduste rakendamisest avalikus sektoris

Tallinnas jätkub täna Euroopa avaliku halduse koostöögrupi (EUPAN) 69. peadirektorite kohtumine, kus peatähelepanu on avalike teenuste kliendisõbralikumaks muutmisel kasutades digitaalseid lahendusi. Arutatakse ka seda, milliseid oskusi peavad tänased riigitöötajad omama selleks, et hakkama saada muutustega ühiskonnas.