Sa oled siin

Möödunud aastal töötavate inimeste arv kasvas

14. Veebruar 2019 - 14:41

Möödunud aasta kokkuvõttes toimusid tööturul positiivsed arengud – töötavate inimeste arv kasvas ning tööpuudus langes ajalooliselt madalaima taseme lähedale. Samas ettevõtetele on tööjõupuudus ning vähenev tööealine rahvastik üha suurem probleem.

Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli 2018. aastal tööga hõivatud 664,7 tuhat inimest, mis on 6100 inimese võrra rohkem kui 2017. aastal. Tööpuudus langes aasta kokkuvõttes 5,4 protsendini. Möödunud aasta viimases kvartalis kasvas hõivatud inimeste arvu kasv 1,2 protsenti, samas kui kolmandas kvartalis hõivatud inimeste arv eriti ei muutunud. Tööpuudus langes neljandas kvartalis rekordiliselt madala 4,4 protsendini. Kuna tegemist on küsitluse andmetega, siis peab aastasiseste muutuste tõlgendamisel olema ettevaatlik ning tõenäoliselt nii kiireid muutusi tööturul ei toimunud. Maksu- ja tolliameti andmed palgatöötajate kohta näitavad suhteliselt stabiilset 2-protsendilist kasvu. Töötukassas registreeritud töötute arv püsis aasta jooksul veidi allpool 5 protsenti, kuid tuleb arvestada, et tööjõu-uuring hõlmab ka neid inimesi, kes otsivad tööd, kuid ei ole ennast töötuks registreerinud.

Tegevusalade lõikes on töötajate arv enim suurenenud sisenõudlusele suunatud tegevusaladel nagu ehitus, kaubandus, kuid töötajaid palgatakse hoogsalt juurde ka IT-sektoris. Pikematest trendidest paistab silma paindlike töövormide järkjärguline suurenemine, mis ilmneb nii palgatöötajate osakaalu vähenemises kui ka osaajaga töötamise suurenemises. Näiteks võrreldes 2007. aastaga ehk buumi tipuga võrreldes on Eestis praegu täiskoormusega töötajaid 21 tuhande võrra vähem, kuid osaajaga töötajaid ligikaudu 28 tuhande võrra rohkem. Selline trend on kasvava tööjõupuuduse tingimustes ka loomulik, kuna tööturul osalemine on meil rahvusvahelises võrdluses kõrge, mistõttu uute töötajate värbamisel või olemasolevate hoidmisel tuleb ettevõtetel üha enam vastu tulla töötajate soovidele.

Tänavu võib oodata tööturu hea olukorra jätkumist, kuigi hõive kasvutempo aeglustub koos majanduskasvuga. Kuigi tööealine rahvastik on alates 2000. aastate algusest olnud langeval trendil 1990. aastail langenud sündimuse tõttu, siis sel ja paaril järgneval aastal võib tööealiste inimeste hulk Eestis isegi kasvada sisserändajate arvu suurenemise tõttu.

Erki Lõhmuste, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja


 

Veel uudiseid samal teemal

14.08.2019|Rahandusministeerium

Tööpuudus püsib Eestis jätkuvalt madal

Tööga hõivatud inimeste arv Eestis kasvab ja tööpuudus püsib jätkuvalt madal. Hõive kasv jäi siiski tänavu teises kvartalis varasemast aeglasemaks, kuna tööga on juba hõivatud teiste riikidega võrreldes väga suur osa inimesi.  

Kagu-Eesti programmi ühe suunana toetatakse piirkonna ettevõtlust. Pildil arvelaude, rahatäht ja rahakassa.
19.07.2019|Rahandusministeerium

Riik annab hoogu Kagu-Eesti ettevõtluse ja töövõimaluste arendamiseks

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme, millega riik toetab Kagu-Eesti ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.