Sa oled siin

Martin Helme: et Eestil läheks hästi, peab Eesti Energia olema edukas!

23. august 2019 - 14:46

Rahandusminister Martin Helme esines täna Lääne-Virumaal toimunud Eesti Energia ASi suveakadeemial ettekandega, kus tutvustas riigi kui omaniku ootusi riigiettevõttele järgmisteks aastateks.

Minister ütles ootusi tutvustades, et tänane valitsus peab ülioluliseks energiajulgeolekut ning Eesti Energial on siin keskne roll. Läbi osaluse saab riik tagada omamaise elektritootmise mahus, mis tagab vähemalt keskmise tarbimise, samuti saab nii kaasa rääkida ja suunata energeetikasektori arengut, mis läbi arengukavade ja õigusaktide ei pruugi olla sama tõhus. „Eesti riik omab osalust Eesti Energias, sest energiamajandus on Eesti heaolu üks olulisi tagajaid, panustades majanduskeskkonna ja konkurentsivõime parandamisse,“ ütles minister Helme. „Oluline on hoolitseda energiasektori pikaajalise elujõulisuse eest, et energiavarustus oleks tagatud heal tasemel ka aastate pärast.“

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on elektri tootmises oluline olla konkurentsivõimeline ja mitmekesise elektritootmisportfelliga, mis võimaldab edukat tegutsemist elektri tootja, müüjana ning eksportöörina. „Selleks, et olla pikaajaliselt konkurentsivõimeline energia tootjana ning samal ajal vähendada keskkonnakoormust, on vältimatu moderniseerida põlevkivienergia tootmist, samuti mitmekesistada tootmisportfelli ning suurendada taastuvenergeetika võimsusi,“ rõhutas Helme.

Samuti on riigi jaoks kriitilise tähtsusega, et vähemalt 2023. aastani oleks tagatud Eesti-sisene juhitav elektritootmisvõimekus 1000 MW ulatuses, et katta Eesti keskmist elektritarbimist.

„Kõige selle juures ei tohi unustada, et Eesti Energia on äriühing, mis peab omanikule andma kasumit. Riik peab oma äriühingutelt nõudma eeskujulikku ärikultuuri, efektiivset ning hästi toimiv ärimudelit ning Eesti Energia puhul tähendab see, et kõik tema tegevusvaldkonnad on iseseisvalt samuti kasumis,“ lisas minister.

Minister Helme nimetas, et riigil on plaan viia lähiaastatel läbi Enefit Green aktsiate avalik pakkumine ning börsil noteerimine.

Minister kinnitas, et praegune valitsus ei pea mõistlikuks põlevkivi kaevandamisest ning põlevkivienergeetikast väljumist, vaid eesmärk peaks olema innovaatiliste lahenduste abil selle olulise majandusharu viimine vastavusse tänapäevaste ootustega keskkonnasäästlikkuse vallas.

Üldised ootused Eesti Energiale on: kasvatada ettevõtte väärtust ja teenida stabiilset dividenditulu; energiajulgeolekusse panustamine;  vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimine, sh keskkonnamõju minimeerimine ja loodusressursside säästev kasutus; energiasektori moderniseerimine ning majanduslik jätkusuutlikkus riigi energia- ja kliimapoliitika elluviimiseks; panustada Ida-Virumaa arengusse; panustada valdkondlikku teadus- ja arendustegevusse ning teha rahvusvahelist koostööd.

Pressiteatele on lisatud fotod.

Veel uudiseid samal teemal

12.11.2019|Rahandusministeerium

Rahandusminister Helme: Auvere jaam alustab taas tööd selle nädala lõpus

Eesti Energia üldkoosolekut esindav rahandusminister Martin Helme kohtus täna Auveres kontserni juhtkonna, ametiühingute ning Auvere elektrijaama ehitanud General Electricu esindajatega. Ministri hinnangul on Eestile jätkuvalt oluline säilitada energiasõltumatust tagav juhitav tootmisvõimsus.

18.09.2019|Rahandusministeerium

Aab: riigi tugi julgustas tehase omanikke tegema Kundasse suurt investeeringut

Riigihalduse minister Jaak Aab avab täna, 18. septembril Kundas asuva AS-i Estonian Cell puitmassitehase uuendatud osa ja veepuhastusjaama. Piirkonnas ligi sajale inimesele tööd pakkuv ettevõte investeeris uuendusteks ligikaudu 20 miljonit eurot.