Sa oled siin

Kolme aasta jooksul selguvad Pärnu jõe kasutamise tulevikusuunad

14. jaanuar 2021 - 15:20
Foto: Pärnu jõgi Toris, Vikipeedia

Valitsuse heakskiidul algatati täna Pärnu jõe teemaplaneeringu koostamine, mis määrab ühtsed põhimõtted jõe vee- ja kaldaalade aktiivseks kasutamiseks tulevikus.

Planeeringu eesmärk on avaliku planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab positiivse mõju piirkonna elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades loodus- ja kultuuriväärtused.

„Viimaste aastate jooksul on Pärnu jõe kasutamine veeliikluse- ja spordialade harrastamiseks, puhkuse veetmiseks ja kalastamiseks kiiresti kasvanud. See on aga kaasa toonud huvigruppide vastuolud vee- ja kaldaala kasutamisel,“ ütles riigihalduse minister Anneli Ott. „Planeering peaks ala kasutajate erinevad huvid tasakaalustama ja tooma arengupotentsiaali.“

Teemaplaneeringu koostamisel viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemetsa sõnul korraldatakse selleks riigihange, mis sisaldab eraldi sealse Natura-ala mõjude hindamist ning vajalike uuringute teostamist. „Kui teemaplaneeringu koostavad ruumilise planeerimise spetsialistid, siis asjakohaste mõjude hindamiseks kaasame eksperte,“ sõnas Tõemets. „Pärnu jõe kaldad oma ürglooduse, miljöö ja vääriselupaikadega kujutavad endast tõelist loodusväärtust, mis on seatud planeeringu juures esikohale.“

42 000 hektari suurune planeeringuala paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valdade territooriumitel. Planeering on aluseks sealsete omavalitsuste üldplaneeringute jt arengudokumentide, samuti erinevate riiklike ja valdkondlike arengudokumentide koostamisel.

Planeering koostatakse kolme aasta jooksul ja selle kehtestab valitsus. Planeeringu orienteeriv maksumus on 105 000 eurot, koostamiseks vajalikud kulud kavandatakse aastatel 2021-2023 rahandusministeeriumi eelarvesse.

Teemaplaneering koostatakse riiklike ja Pärnu maakonna omavalitsuste üleste huvide ja arenguvajaduste väljendamiseks aastani 2030+. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb maakonnaplaneeringust, mereala planeeringust ning Pärnumaa arengustrateegiast.

Veel uudiseid samal teemal

12.02.2021|Rahandusministeerium

Uus valitsus koostab regionaalarengu tegevuskava

Eile heaks kiidetud valitsuse 100 päeva plaanis on uue ja olulise algatusena kavas koostada üleriiklik regionaalarengu tegevuskava, et tagada piirkondlikud investeeringud ja tasakaalustatud areng kogu Eestis. Samuti plaanitakse uuendada riigireformi ja kinnisvarapoliitika alusdokumente.

10.02.2021|Rahandusministeerium

Koordinatsioonikogu arutas riigireformi tegevusi

Riigireformi koordinatsioonikogu kogunes esimest korda uue valitsuse ametiajal. Eilsel koosolekul vaadati üle töös olevad tegevused ja arutati edasisi samme.

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on riigireform uue valitsuse prioriteetne tegevus ja õige hetk teha tegevustest kokkuvõte ning uuendada plaane edaspidiseks.